Иво Райнов

След 56 дни мълчание най-накрая получих вежливо поисканата справка за всички финансови корекции (да се разбира санкции), наложени на Община Ловеч по европейски проекти след пълноправното ни присъединяване към съюза. Като компенсация на забавянето ми дадоха справка дори за проектите преди приемането ни в ЕС. По тях , разбира се, нямаме наложени корекции, защото са по програми, които не прилагат подобни практики.

И така след като обявените от администрацията числа са пред мен, аз изпълнявам задължението си към гражданите да информирам с какви суми е глобена общината.

Убеден съм, че гражданите трябва да бъдат информирани, защото в крайна сметка те плащат грешките или нарушенията, за които сме санкционирани. Какво научаваме от фактите? Много неща, които вече знаем, макар да има и новини. Първата е, че няма управленски мандат след 2007, през който да не сме получавали финансови корекции. През първия мандат между 2007-2011 година са наложени 5 санкции, възлизащи общо на 842841 лева. През втория мандат, между 2011-2015, са записани още 5 санкции или общо 804 523 лева. През третия мандат, между 2015-2019, санкциите са три , а сумата 213 438 лева. През първите два мандата Ловеч се управлява от администрацията на господин Минчо Казанджиев и наложените санкции са общо 1647374 лева. Срещу госпожа Корнелия Маринова и нейната администрация в момента стои сумарна санкция от 213 438 лева. Много ил малко са парите, нека решат сами гражданите.

Тепърва ще изискам допълнителна информация за източниците, от които са платени тези корекции за да са наясно гражданите в кои дейности и услуги са изтърпели лишения за да бъдат платени наложените на управленските администрации корекции.

Ето и таблица с проектите и сумите на финансовите корекции.

Сподели с:


2 коментара

  1. Мандата на Корнелия още тече!
    Санкциите се начисляват, като се реализира (завърши) проекта!
    Като гледам проектите 18/19 година и изпълнението им, като нищо ГЕРБерския мандат, ще бие два минчови по изследвания показател – начислени глоби…

Вашият коментар