Общинската администрация при Община Ловеч уведомява населението и гостите на общината, но най-вече пчеларите, че от 12.06.2019 г. до 19.06.2019 г. ще се извърши третиране на железопътната инфраструктура.

В светлата част на деня от 8 до 17 часа ще бъде извършена обработка на железния път и прилежащите му банкети (обща ширина 5 метра) със системен хербицид „НАСА 360 СЛ“ в доза 400/1200мл. на декар с карантинен период – 30 дни.

Мероприятията по третиране на площите ще се проведат по следния график:

  • На 12 и 13.06.2019г. междугарието Левски – Дойренци
  • На 14 и 17.06.2019г. междугарието Дойренци – Ловеч
  • На 18 и 19.06.2019г. междугарието Ловеч – Троян

Третирането ще се извърши със собствена наземна техника на жп ход.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Ичко Раденцов, тел.: 0886641609.

Съобщението е до всички заинтерисовани лица и във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 13 от 26.08.2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Сподели с:


Вашият коментар