konkursrazkazi2208161Знаете ли какво е пъпкавица, вълшебнодрям, страшилищоносач?
Това са врелинекипелицинеобикновени думи, измислени от ГДВ?

А знаете ли кой е ГДВ?

Това е Големият Дружелюбен Великан.  Той е благ и мил и е страхотен приятел на децата.
ГДВ е необикновен и си има свой собствен език, който се нарича „плямпаници.

Измисли и ти свои собствени необикновени думи. Напиши разпрекрасна история с великани, сънища и мечти.
Участвай в нашия експлотевичен конкурс!
Спечели ухапревъзходни награди.

Научи повече за правилата и условията за участие в конкурса:

1.       Конкурсът е част от кампанията „Стара хартия за нова книга“.
2.       Организатори на конкурса са Книжен център „Гринуич“ и издателство „Ентусиаст“, част от „Алто комюникейшънс енд пъблишинг“ ООД, ЕИК 200365823, със седалище и адрес на управление: София, ул. „Аксаков“ 7А, ет. 4.
3.       Партньори на конкурса са ЕКОПАК България АД и BS Films.
4.       Организаторите си запазват правото да допълват или да променят правилата за участие в конкурса, като промените влизат в сила след публикуването им на сайтовете и на фейсбук страниците на Книжен център „Гринуич“ и на издателство „Ентусиаст“, откъдето участниците следва да се информират за тях.
5.       Организаторите стават притежатели на авторските права върху разказите, изпратени от участниците.
6.       Конкурсът се провежда в срок от: 18 август 2016 г. до 30 септември 2016 г. включително.
7.       Конкурсът приключва в 23:59 ч. на 30 септември 2016 г., а най-добрите разкази в двете категории ще бъдат обявени и наградени на 15 октомври 2016 г. на специално събитие в Книжен център „Гринуич”. Победителите ще бъдат обявени и на сайтовете и на фейсбук страниците на Книжен център „Гринуич“ и на издателство „Ентусиаст“: http://www.greenwich.bg/, http://enthusiast.bg/
https://www.facebook.com/GreenwichBookCenter/?fref=ts
https://www.facebook.com/enthusiastpublishing/?fref=ts

8.      Конкурсът се провежда в две категории и право на участие в него имат деца от 7 до 10 години и тийнейджъри от 11 до 14 години.

9.      Изисквания:
8.1.   Формат:

 • Дължината на всеки разказ е според вдъхновението на участниците, но минималният обем е две ръкописни или една печатна страница А4, шрифт  Times New Roman 12.

8.2.    Придружаваща информация:

 • трите имена и годините на автора;
 • личен телефон и e-mail на родител за връзка.

8.3.   Срок, форма и начин за предаване на творбите:  на e-mail: roalddahl@enthusiast.bgили на адрес София, 1504, ул. „Кракра” 20, ет:1, ап:6 до 23:59 часа на 30 септември 2016 г. /включително/.
8.4. Всеки автор може да участва само с един  разказ.

9. Творби, които не отговарят на изискванията, отпадат от класиране.

10. Критерии за оценяване:

 • разказът трябва да отговаря на зададената тема: „Добрият великан“;
 • разказът трябва  да описва история за великани, деца, сънища и мечти;
 • в текста трябва да бъдат налични нови, измислени от участниците думи. Пример: пъпкавица, вълшебнодрям, страшилищоносач, разпрекрасна, експлотевичен, ухапревъзходен и др. от книгата „ГДВ“;
 • текстът трябва да е авторски, а креативността носи допълнителни точки;
 • трябва да е налице последователност /логика на изложението;

11.Оценяване:
Оценяването се осъществява от тричленно жури, включващо литературни творци, експерти и издатели.

12.Награден фонд в двете категории:

 • І-ва награда   –  таблет;
 • ІІ-ра награда  –  комплект книги на Роалд Дал;
 • ІІІ-та награда –  семеен билет за филма „Добрият Великан“.

13.   Участието в този конкурс не е обвързано с покупка на продукт.
14.   Правилата на играта са изготвени от организаторите от Книжен център „Гринуич“ и  издателство „Ентусиаст“, част от „Алто комюникейшънс енд пъблишинг“ ООД. Те са публично оповестени и достъпни за целия период на конкурса на: http://enthusiast.bg/bg/v/http-enthusiast-bg-11067.html
15.   С участието си в конкурса, участниците се съгласяват да спазват условията на настоящите правила.
16.   Всеки възникнал спор между организаторите на конкурса и участниците в него се разрешава по пътя на преговори и в духа на разбирателство и сътрудничество,  а при непостигане на съгласие  спорът може да бъде отнесен за решаване от компетентния български съд и да бъде решен в съответствие с българския материален закон.

Сподели с:


Вашият коментар