Павлин Иванов

Във връзка с множеството сигнали за напълно или отчасти неработещо улично и парково осветление, „Ловеч днес“ попитана на една от редките публични изяви на кмета Корнелия Маринова, какви мерки предприема Община Ловеч за справянето с този проблем.

Друг проблем, които медията постави е свързан с безопасността на пешеходци и шофьори във вечерните часове по ловешките улици, поради много слабо осветените пътни участъци и в частност пешеходните пътеки. Още повече със започващото лошо време, мъгли, дъжд, почти никаква видимост и произтичащата от това непосредствена опасност за хората.

Преди да прочетете отговорите на Маринова, трябва да припомня, че община Ловеч тегли заем от Дексия Комуналкредит Банк АД – за изпълнение на проект „Реконструкция и модернизация на съоръженията за улично осветление на територията на Община Ловеч”. Заемът е в размер на 6 999 916 лв. (шест милиона девестотин деветдесет и девет хиляди лева)! Кредитът ще бъде изплатен през далечната 2027 г., до 21 декември.

По този проект, осветлението в Ловеч и всички села от общината, трябваше да може да се регулира от оперативен център, намиращ се в сградата на администрацията. Но както почти всяко нещо в Ловеч, изградено с публични средства, парите са усвоени, но „интелигентното управление на осветлението“, не работи и никога не е работило. Причините за това са за отделна тема.

Ето какво отговори Корнелия Маринова на поставените й въпроси:

Специално ще проверя това. Искам да кажа, че изпълняваме и отработваме много си сигнали. И по населените места и в Ловеч. И в „Младост“ миналата вечер, на много е имало проблеми. На Пазара, аз бях там в петък вечерта, когато угасна тока. Имаше авария, междувременно. Лично аз подадох сигнала.

В отделни участъци уличното осветление гаснеше, но това беше в резултат на авария, която „ЧЕЗ“ на момента отстраняваше. Най-вероятно това са проблеми свързани и с „ЧЕЗ“. Знаем и работим по това. Нашите аварийни групи са буквално в движение непрекъснато, както по квартали, така и по населените места и гледаме хората да бъдат удовлетворени в техните желания да бъде достатъчно осветено.

Защо е слабо осветлението, не бих могла да кажа. Няма причина, поради която осветеността да е различна, но ще поставя този въпрос.

Говорили сме си г-н Иванов, не знам от къде се управлява това нещо (бел.р. – интелигентното управление на осветлението в община Ловеч)

Сподели с:


Вашият коментар