Прочетено1331пъти

Павлин Иванов

В материалите за предстоящото заседание на Общински съвет Ловеч четем, че има точка: „Именуване на Центровете за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и деца и младежи с увреждания, Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция , Защитено жилище за лица с умствена изостаналост и Защитените жилища за лица с физически увреждания в град Ловеч“.

Интересни са мотивите, с които Управителите на този тип заведения искат да се случи именуването. Цитирам цялото предложение, заедно с мотивите:

„В Община Ловеч постъпиха предложения от управителите на социални услуги на територията на град Ловеч за тяхното именуване.

Според тях, от когато са създадени Центровете за настаняване от семеен и Защитените жилища, те не са именувани и някак безлично са отбелязвани с цифра.

След направеното допитване в екипите на социалните услуги и разговори с потребителите им, предложенията за именуване са както следва:

  1. От Управителя на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – 1, находящ се в кв.“Здравец“ № 41 Г, да носи името Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Здравец“.

Мотиви: Китката здравец дарява сила, здраве, любов, от които се нуждаят децата от центъра.

  1. От Управителя на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – 2, находящ се на бул. „България“ № 67, да носи името Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Лале“.

Мотиви: В непосредствена близост до ЦНСТ – 2 се намира денонощен хранителен магазин „Лале“. За повечето граждани на града е ориентир за това къде се намира.

  1. От Управителя на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – 3, находящ се на ул. „Стефан Караджа“ № 24, да носи името Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция „Свети Иван Рилски“.

Мотиви: Свети преподобни Иван Рилски Чудотворец е небесен закрилник на целия български народ, извършил много чудеса както приживе, така и след смъртта си. Лекувал е и много нервни и психични заболявания. Българският народ го почита на 1 юли, това е и датата, на която започва да функционира ЦНСТПЛД. Избираме името на светеца Иван Рилски Чудотворец с вярата, че той ще пази и закриля настанените потребители и служители от беди и нещастия.

  1. От Управителя на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – 4, находящ се в кв. „Младост“ № 44, да носи името Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Вяра“.
  2. От Управителя на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – 5, находящ се в кв. „Здравец“ № 49, да носи името Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Надежда“.
  3. От Управителя на Център за настаняване от семеен за деца и младежи с увреждания – 6, находящ се в кв. „Здравец“ № 50, да носи името Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Любов“.

Мотиви: Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – 4, 5 и 6 са разкрити и стартирали заедно по проект „Нови възможности за деца и младежи с увреждания в Община Ловеч чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип“ по Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Трите центъра са в тясна взаимовръзка помежду си и за това предлагаме, да носят имената на трите свети мъченици и дъщери на Света София – Вяра, Надежда и Любов.

Това са и основните християнски добродетели, стоящи в основата на помагането на хора с увреждания.  Така ще се засили чувството за принадлежност и имената на центровете ще показват и силната взаимовръзка между тях.

  1. От Управителя на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, с адрес: ул.“Димитър Пъшков“ № 4, да носи името Защитено жилище за лица с умствена изостаналост „Лилавата къща“, както е неофициално до момента.
  2. От Управителя на Защитено жилище за лица с физически увреждания, с адрес: ул. „П.Р.Славейков“ № 7, да носи името Защитено жилище за лица с физически увреждания „Свети Николай“, както е неофициално до момента.
  3. От Управителя на Защитено жилище за лица с физически увреждания, с адрес: ул. „Александър Стамболийски“ № 3а, да носи името Защитено жилище за лица с физически увреждания „Свети Константин и Елена“.

Мотиви: Чрез именуването на социалните услуги в град Ловеч, те вече няма да са безлично номерирани места за грижа на хора в тежко социално положение, а места със свои покровители и закрилници, както и такива изпълнени с надежда, че енергията произтичаща от имената ще им ще донесе добруване за своите обитатели.“

 

Сподели с:


1 коментар

Вашият коментар