Общинска избирателна комисия Ловеч е регистрирала ЛИСТА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на инициативен комитет в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 27 октомври 2019 г., както следва:

1. Цветослава Съйкова Банева

В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило предложение /приложение №62-МИ от изборните книжа/ за регистрация на кандидатска листа за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. от представляващ инициативния комитет от Тодор Иванов Иванов, заведено под № 16 на 24.09.2019 год., 16.54 ч., във входящия регистър на кандидатите за общински съветници. В предложението се иска ОИК Ловеч да регистрира кандидатска листа за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч на 27.10.2019 г.

Към предложението са приложени: заявление-декларация по образец от всеки от кандидатите /приложение № 65-МИ от изборните книжа/ – 1 бр.; списък на хартиен носител на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за общински съветник, съдържащ 82 стр. и 688 бр. подписи; 1 бр. списък на електронен носител, предложение на технически носител в ексел формат.

Налице са изискванията на чл. 397 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Ловеч на Инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Сподели с:


Вашият коментар