Интервю с Радина Банкова, кандидат за кмет на община Ловеч

 Вие идвате от бизнеса. Какво мотивира успешна бизнесдама да се впусне в политиката и да се кандидатира за кмет?

Считам себе си за  успешен човек, благодарение на факта, че съм получила много добро образование и през последните 25 години съм работила неуморно и упорито за успеха както на моята фирма , така и на БАПИОТ, чийто председател на Управителния съвет съм от 7 години. След толкова много години в бизнеса съм убедена, че няма как да си успешен, ако хората около теб , хората на Ловеч не вярват, че бъдещето им е свързано с това прекрасно място. Дълбокото ми убеждение, че реализиралите се в обществото хора са длъжни да работят в полза на общността, в която живеят и да дават пример за отговорност и да създават. Това е един от най- важните мотиви за мен да се впусна в надпреварата за кмет на Ловешка община. За мен политиката не е самоцел, а необходима крачка по пътя, който мисля, че е време да се извърви. Дошло е времето, в което трябва да осъзнаем личната си отговорност и ангажираност за бъдещето на нашата общност. Ако очакваме някой друг да дойде, да реши проблемите ни и да реши съдбата ни, общината ще се обезлюди съвсем в близко бъдеще.

 

Как бихте характеризирали модела на управление на Ловеч при настоящото ръководство на общината? Кое и как трябва да се промени?

Бих характеризирала настоящето управление на Ловеч като непрозрачно. За съжаление се неглижират  интересите на гражданите както в град Ловеч, така и в селата наоколо, които са част от общината. Липсата на грижа и внимание към проблемите на хората се усеща толкова силно чрез повсеместната апатия и примирение, усещането за това, че всяко едно усилие за промяна към по- добро е безсмислено, ме угнетява и не мога да се примиря със съществуващата трайна нагласа.

Време е за промяна. Да бъдем отворени към потребностите на хората. Време е за инвестиции в хората , които са най- ценният капитал на града, хора, които ще работят за бъдещето на града и общината и които искат просперитет. Необходима е коренна промяна в структурата на общинските политики в интерес на гражданите. Вече не са достатъчни, частично санираните улици и сгради, ако по тях няма да ходят нашите деца и внуци.

 

Кои са акцентите във Вашата предизборна платформа? Кои са най-тежките социални проблеми на гражданите на Ловеч и какви решения предлагате за тях?

Акцентите на моята платформа са трите най важни сфери от живота на общността-  образование и култура , здравеопазване и икономика и социални дейности.

Без създаване на условия за реализиране на интелектуалния потенциал на младите хора, бъдещето на Ловеч е обречено. За жалост, в  годините досега, професията на учителя загуби своето значение и стана силно подценена. Ако не се направят стъпки за мотивиране и намиране на добре подготвени преподаватели, за стимулиране на млади и талантливи хора да разпознаят бъдещето си в сферата на образованието тук, много скоро съдбата на училищата в Ловеч ще бъде нерадостна. Местната власт следва да бъде свързващото звено между образованието и бизнеса, да се създадат условия за стартиране в действие на форми на дуално професионално обучение- каквито липсват все още.

 

Съществуващите и все по задълбочаващи се проблеми на МБАЛ Проф. П.Стоянов , закриването на много отделения, липсата на млади специалисти (85% от персонала на лечебното заведение са вече пенсионирани хора ), ниското заплащане и абдикацията на държавата от ангажимента за запазване на нашето лечебно заведение- са проблеми, които изискват незабавни действия. Необходими са нов диалог и преосмисляне на партньорството между Община Ловеч и МЗ, както и конкретни ангажименти на местната власт в политиките за създаване и привличане на млади специалисти с медицинско образование. Трябва да се направи широка дискусия  между представителите на лекарската гилдия и всички структури на здравната система в общината. Време е всички да осъзнаят, че кризата е толкова дълбока, че поединично спасение няма да има.

Икономическото оживление на Община Ловеч е задължително условие за преодоляване на кризата. В настоящата ситуация и в условия на демографската криза, първоначално ще бъде трудно да се привлекат големи инвеститори, поради това във фокуса на политиките трябва да бъдат малките и средни фирми от сферата на услугите, туризма и земеделието, за които имаме огромен потенциал. Ловеч по най- бърз начин, трябва да стане средищен туристически център в областта. Виждам чрез развитието на туризма възможност за повишаване на икономическата активност и за запазване на местните традиции и обичаи, както и на традиционните занаяти.

 

Какви са възможните мерки за спиране на обезлюдяването на Ловеч, факт е, че младите хора масово напускат града?

Първата възможна мярка е да се издирят всички в момента обучаващи се във висши учебни заведения деца от Ловеч, да бъде потърсен контакт със тях и да им се предложат стипендии, финансирани от общинския бюджет, както и договори за стажуване , които да им гарантират работните места след дипломирането им. Ако няма достатъчно такива деца, може да се привличат млади хора от други градове и да им се предоставят без наем общински жилища, за да бъдат спокойни относно бъдещето на техните семйства.

Да се направи карта на града, която да прогнозира  колко специалисти в различните сфери ще се пенсионират в следващите 4 години. На тази  прогоноза да се даде широка гласност и да се търси подкрепата на възможно най-голям брой хора, тръгнали от този град и реализирали се професионално.

 

Какви са Вашите ангажименти за осигуряване на прозрачност в управлението на общината?

Аз непрестанно повтарям, че управлението на общината трябва да бъде отворено към гражданите. Административните услуги следва да се автоматизират и да се улеснят. Да се съкратят административните срокове за максимален брой услуги. Гражданите трябва да знаят как се управлява градът и как  и за какво се харчат парите на общината. При планирането на следствата трябва да се имат предвид преди всичко основните проблеми на хората от общината.

 

Една община е не само главният й град, а и съставните села. Какви решения предлагате за най-съществените проблеми в селата – бедност, благоустройство, сигурност?

В рамките на кампанията обикаляме с екипа всички околни села и се срещаме с техните жители. Те споделят с нас изключително много проблеми, но най-важните от тях са нередовното сметосъбиране и липсата на контейнери, повсеместните проблеми с водоснабдяването и постоянните аварии, разрушената пътна инфраструктура и безхаберието към състоянието на читалищата и бибилотеките , които все още съществуват, благодарение единствено на хората, живеещи там. Основните оплаквания на жителите на селата е липсата на каквато и било логистична подкрепа и средства от страна на сегашното управление за тях.

 

Някогашният индустриален и културен център Ловеч днес е град с висока безработица. Как Общината и кметът могат да съдействат за привличане на инвеститори и съживяване на местната икономика?

Както често я наричам- демографската катастрофа, която е сполетяла Ловеч е най-големият бич за всички сфери на живота на града.

Привличането на нови инвеститори и бизнеси, вероятно първоначално ще бъде трудно. Аз виждам най-бързия път за икономическо съживяване на града- превръщането на Ловеч в средищен туристически център. Създаването на обхватна програма за съживяване на културно-историческите паметници да бъде в основата на туристическата стратегия и тясно колабориране с общините Летница и Троян , които вече са създали и утвърдили туристически продукт с национално значение.

 

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Платена публикация по договор

Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

 

Сподели с:


Вашият коментар