Приет беше и проекто-бюджетът, капиталовите разходи на Община Ловеч за 2020 година и актуализирана тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности 2020-2022 година. Това стана с 23 гласа „За“, три гласа „Против“ и три гласа „Въздържал се“.
„Бюджетът е с много ясни приоритети, достатъчно е да сте присъствали на общественото обсъждане“, каза кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова в отговор на критична бележка, че нямало приоритети. „Ясно се вижда, че във функция „Образование” са разчетени 18 192 267 лв., като за делегирани държавни дейности са определени 17 282 202 лв., за дофинансиране на делегирани държавни дейности – 679 лв., а за издръжка – местни дейности – 909 386 лв., почти милион“, каза още кметът Маринова.
„Има недостиг на финансов ресурс за обезпечаване на местните дейности, което ще бъде компенсирано с външен източник – кредит“, изтъкна при представянето заместник-кметът Цветан Георгиев.

Сподели с:


Вашият коментар