Единадесет проектни предложения одобри Комисията за оценка на постъпилите проектни предложения съгласно Правила за разработване и финансиране на събития и дейности от Културния календар на Община Ловеч за 2019 г.

Постъпилите проекти са били 17 на брой, като от тях шест са отпаднали поради недостатъчен брой точки/ или неспазване на условията.

Одобрените проекти са „Великденски фестивал на детската песен „Пеещо яйце“ (200 т.),

„Приказни герои на гости на животните в зоопарка“ (200 т.),

„България – земя на герои“ (200 т.),

„Хоро под Стратеш“ (200 т.),

„Люлякова ръченица“ (200 т.) ,

„Ритъмът на България“ (196 т.) ,

„55-години Художествена галерия Ловеч“ (196 т.),

„Картини от България“ – Спектакъл по случай 22-септември ( 192 т.) ,

„ПГМЕТ – 60 години училище с традиции“( 192 т.),

„В света на приказките“ (188 т.),

„Коледен спектакъл“ (176 т.).

Сподели с:


Вашият коментар