Общинска избирателна комисия Ловеч е регистрирала кандидатите на „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за кмет на общината, листата за съветници и за кметове на кметства за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

ДПС издига за кмет на община Ловеч Сурай Мустафа Велиева

Листа за съветници в Общински съвет Ловеч с 22 кандидати:

1.Теодор Антонов Арсов

2.Сурай Мустафа Велиева

3.Юнал Джелалов Мъстънов

4.Фатме Юсеинова Моллова

5.Ертан Хюсеин Хасан

6.Станислав Асенов Съйков

7.Илиян Ангелов Илиев

8.Ахмед Мехмедов Чаушев

9.Первис Шукриев Юсеинов

10.Мюслюм Шабанали Дурмуш

11.Ели Алдинова Метева

12.Силвия Рашкова Янкова

13.Ибрахим Ахмедов Абдиев

14.Нора Ивайлова Ризова

15.Али Еминов Алиев

16.Елица Апостолова Митева

17.Алдин Рашков Асенов

18.Минко Митков Захариев

19.Алипи Алипов Алдинов

20.Ремзи Асанов Мустафов

21.Александър Кирилов Атанасов

22.Ивайло Пламенов Иванов

 

За кметове на населените места:

1.ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. АЛЕКСАНДРОВО  – Али Еминов Алиев

2.ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. БАХОВИЦА – Ивайло Пламенов Иванов

3. ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. МАЛИНОВО – Ибрахим Ахмедов Абдиев

 

 

 

Сподели с:


Вашият коментар