Иво Райнов

Преди около месец поисках информация от кмета на общината. На единият, относно количествата депонирани отпадъци на регионалното депо получих задоволителен отговор. С вторият се интересувах от намеренията на общинската власт за оператор на депото, тъй като договорът със ДЗЗД „Екосорт – Ловеч“ – с Хаджидимитрово изтича през следващия месец.

Запитах конкретно дали се предвижда ангажиментът да бъде поверен на ловешката фирма „Еко“ ЕАД, която изпълняваше задълженията на оператор в периода април 2016-май 2017 и с почтената си работа спести на гражданите около 400 000 лева. Този въпрос бе оставен без внимание, което естествено засили подозренията ми. Пренебрежителното мълчание получи обяснение в началото на април, когато на Портала за обществени поръчки към АОП се появи обявление за обществена поръчка избор на оператор за експлоатация и стопанисване на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин”.

Поръчката е публикувана на 11.04.2018 година и към момента на моето питане вече е било взето решение за откриване на процедура по обществената поръчка и недопускане до дейността фирма „Еко“ ЕАД. А гузното мълчание си е поставило за цел да осуети публичната дискусия преди обявяването на обществената поръчка . Но нека прегледаме поръчката.

Най-общо тя оферира следните параметри: Изпълнение на дейностите по комплексно разрешително за 25 500 тона годишно. Обща стойност 1 379 700 лева без ДДС. Прогнозна стойност на обезвреждане на тон приет отпадък – 18 лева без ДДС. Срок на поръчката 36 месеца.

Според предоставените ми данни през 2016 година са депонирани 17 127 тона, а през 2017 – 16 861 тона. Видно е, че са значително под подадените в поръчката 25 500 тона, което отваря вратичка за осезаемо увеличение на количествата и бюджетните средства за заплащането им.

Да припомня, че относително ниските обеми за 2016 и 2017-та година са изключителна заслуга на сменения в началото на тази година съвет на директорите на фирма „Еко“ ЕАД, която изпълняваше задълженията на оператор на депото между април 2016 и май 2017 година. Настоящият оператор (ДЗЗД „Екосорт“ Ловеч“) работи на цена от 16.90 на тон без ДДС. Заложената в поръчката прогнозна стойност не поощрява към следващо намаление. Напротив дава възможност дори за по-висока цена от досегашната.

Не твърдя, че ще стане така, казвам, че параметрите на поръчката допускат по-лоша оферта от предоставената от настоящия оператор преди година. Ако тази поръчка бъде реализирана най-вероятно за всяка от следващите три години в план-сметката ще бъдат заложени по-големи суми за депониране на отпадъците. А растящите разходи обичайно се плащат от джоба на данъкоплатеца, в конкретния случай чрез такса смет.

Поддръжката на депото се превръща в един от скъпите разходи за ловешките граждани. В капиталовата програма към бюджета на общината са предвидени около 450 000 лева за ремонт на съществуващите съоръжения и проектиране на нови системи по управление на отпадъците .Още толкова ще бъдат похарчени за депониране на отпадъците, съгласно параметрите на обществената поръчка. И всичко това за удобството на външна фирма, каквато несъмнено ще спечели процедурата по обществената поръчка.

Въпреки доминиращото мнение в ловешкия общински съвет, че дейността трябва да бъде възложена на общинската фирма „Еко“ ЕАД, която вече доказа, че може да се справи при това сериозно защитавайки интересите на гражданите. Ръководството на общината, обаче, отбягва подобна дискусия с местните съветници.

Няма никакво съмнение, че политиката, която се води от миналата година е категорично продължение на практиките от времето на предишната общинска управа дейностите по събиране и обезвреждане на отпадъците да се предоставят на външни фирми, а парите на гражданите да се изливат в частни джобове.

Още по лошо, по времето на Казанджиев поне за очи общинската фирма „Еко“ ЕАД имаше малко участие в дружеството оператор, та нищожен пай от печалбата оставаше по сметките на общинската фирма. След встъпването си в длъжност госпожа Маринова първоначално прояви смелост, предоставяйки за кратко цялостната дейност на оператора на комуналната фирма.

За съжаление после бе възприета друга целесъобразност и понастоящем всички събирани от гражданите средства за покриване на разходите по отпадъците постъпват като печалба в сметката на частни външни фирми.

Държа да обърна внимание и на още един притеснителен факт. Обществената поръчка се обявява за три години т.е. с евентуалния договор ще бъде определен операторът на депото за първите две години от мандата на следващия кмет. Една неизбежна реминисценция от времето на Пламен Еврев, който ни натресе сметоизвозваща фирма с хипер неизгоден договор и петнадесетгодишен период на търпимост. Убеден съм, че коректната политика изисква всеки следващ кмет да получи максимална свобода за провеждане на комуналните политики, а не да бъде закопчаван със сключени вече договори.

След всичко написано естествено считам обявената обществена поръчка за оператор на депото за неизгодна за общината и ловешките граждани. Завишени обеми депонирани отпадъци, високи прогнозни цени, некоректно дълъг срок. Като прибавим оправданото очакване за избор на външен изпълнител и упорито манифестираното желание събираните от гражданите средства да се наливат в частни и не местни джобове картината на всякаква липса на обществена изгода добива пълнота и завършеност. И всичко това въпреки демонстрираното желание на общински съветници и местни политически сили в дейностите по събиране и депониране на отпадъци да се доверим на ловешкия комунален бизнес.

Сподели с:


Вашият коментар