Павлин Иванов

Нова социална услуга беше открита в Ловеч на 22 ноември. Тя се нарича Център за социална рехабилитация и интеграция за лица и деца, жертва на насилие с места за кризисно настаняване. Центърът се намира на ул. «Величка Хашнова» №22, в кв. «Вароша», в близост до църквата. Така общо социалните услуги в Община Ловеч стават 26 на брой.
Новата услуга стана възможна благодарение на съвместните усилия на неправителствената организация Център «Отворена врата» и Община Ловеч, която предостави безвъзмездно сградата.
Дейностите са насочени за идентифициране и оказване на помощ и подкрепа за справяне при случаите на насилие. Освен това ще предоставя правни услуги, ще изгражда нови и по-ефективни поведенчески стратегии за справяне с кризисни ситуации.
Екипът на услугата е съставен от млади хора.

 

Бележка на редактора:

Поради системното не даване на информация, липсата на пресконференции, избягването на срещи с медии от страна на градските власти, не е възможно към момента да ви дадем повече информация за тази много важна и полезна за хората услуга.

Щяхме да попитаме кой може да я ползва, каква е процедурата, какъв е капацитета, колко хора могат да бъдат приети, какви специалисти ще се грижат за хората в нужда, денонощно ли центъра може да съдейства на пострадали и други полезни за обществото въпроси. За съжаление, цялото ръководство на община Ловеч умишлено и категорично избягва всякаква среща с представители на медии.

Разбира се, изключения са платените от данъците на ловчалии телевизионни изяви по нискогледаеми телевизии, с удобни въпроси и нескрита възхита към г-жа Корнелия Маринова.

Сподели с:


Вашият коментар