Деница Тотева от 6-б клас на ОУ,,Христо Никифоров’’ е отличена с двойна награда в Националния конкурс ,, По стъпките на четата на Таньо войвода’’. Тя е класирана на второ място в раздел ,,Стихотворения’’ и на трето място в раздел ,,Есе’’.

Инициативата  за конкурса през настоящата година е на КПД „Родно Лудогорие“, гр. София, и клуб „Родолюбие“ при ОУ ”Св. Климент Охридски“, гр. Попово, с подкрепата на Министерство на образованието и науката (МОН) и РУО на МОН в страната.
Основната цел на конкурса е да се създадат условия за формиране на ценностни ориентации и качества, свързани с чувството на национална идентичност и любов към Родината и уважението към другия.

Деница Тотева членува в Клуба на талантливите деца с ръководител Полина Георгиева.

Креативното есе ,, С посланията на Таньо войвода в съвременния и модерен свят’’ и акростихът ,,Велик патриот’’ са сътворени в този Клуб.

Децата от Клуба на талантливите са изследователи.Те дълбоко ценят  девиза на нашето европейско семейство ,,Единни в многообразието‘‘. Учи ги на толерантност, съпричастност и солидарност. Но на първо място в Картата на ценностите  са поставили силната обич към България, чувството на национална идентичност. Талантливите деца знаят, че днес България заема достойно място в европейското семейство. За да постигне този успех страната ни е извървяла дълъг път, проправян и осветяван от истински българи.

Един такъв „светилник” за България е Таньо войвода. В яркия Априлски огън на 1876 г. завинаги за поколенията ще блести искрата на славния войвода.

Възхищаваме се на заветите – послания, които Tаньо войвода сътворява с делата си и завещава на българския род. Те утвърждават общочовешки ценности, актуални и днес – да бъдем свободни, да имаме право на личностен избор, да живеем заедно в мир и разбирателство.

Вълнуващо е посланието на Деница: ,,Застанала пред паметника на Левски си мисля, че с дълбока признателност бих поставила паметник на великия Таньо войвода редом до този на Апостола. Защото точно тук откривам съвременното звучене и обединяващото начало на заветите, които са ни оставили националреволюционерите – да обичаме България, да живеем в България, да изберем професия, която да реализираме в Родината, така че с наша помощ тя да се превърне в просперираща държава – в Европа и в света.’’

Полина Георгиева – ЗД по УД и ръководител на  Клуба на талантливите деца

Сподели с:


Вашият коментар