Даниела Балабанова, БТА
Административният съд в Ловеч разпореди проверка на протоколите и бюлетините от първия тур на местните избори в 10 избирателни секции в общината, след внесени жалби и оспорване на резултатите от трима кандидати за общински съветници – Цветослава Банева, независим кандидат, Иван Иванов /ПП ГЕРБ/ и Татяна Тодорова /партия „Български социалдемократи“/.
Съдът даде ход на делото по оспорване на решението на Общинската избирателна комисия за обявяваните на резултатите от изборите за общински съветници. Бяха приети представените по делото писмени доказателства и е назначена експертиза с вещи лица, които да извършат конкретната проверка на бюлетините за съответните кандидати.
Вещите лица ще проверяват има ли действителни бюлетини, които са отчетени като недействителни и неотчетени преференции от посочените секционни комисии за всеки от жалбоподателите.
Три гласа не са достигнали на независимия кандидат Цветослава Банева, за да стане общински съветник. Тя оспорва резултатите в 24 СИК, но съдът допусна проверка само на протоколите от две избирателни секции, тъй като единствено в тях резултатите са съотносими спрямо конкретния кандидат. „В 24 СИК съм установила нередности, зачерквания, заверка на поправки само с три подписа. Оспорвам и двете секции, в които имам недействителни бюлетини“, каза Банева на излизане от съда.
Резултатите в шест секции в селата оспорва Татяна Тодорова. Според нея в тях има реално неотчетени преференции за нейната кандидатура.
Третият жалбоподател – Иван Иванов, счита, че има нередности в протоколите на две СИК.
Вещите лица ще извършат експертизата в следващите два дни – 21-22 ноември, а съдът ще заседава по делото на 27 ноември.

Сподели с:


Вашият коментар