Във връзка с отбелязването на 140-тата си годишнина, ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ обявява КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ НА ТЕМА:

„ТАМ Е СИЛЕН НАРОДЪТ, ДЕТО СЕ ЗАЧИТАТ ЗАКОНИТЕ“.

Участниците, от VIII до XII клас, могат да изпращат творбите си на e-mail: petya_kd@abv.bg до 7 октомври включително.

На 11 октомври, когато е Денят на отворени врати в Окръжен съд – Ловеч, ще бъдат наградени отличилите се есета.

ОЧАКВАМЕ ТВОРБИТЕ ВИ!

Сподели с:


Вашият коментар