Хората говорят, че Ловеч никога не е бил толкова мръсен град, колкото през последните четири години. Доказателство може да се намери в репортажи на национални медии и телевизии. Хиляди снимки с мръсен Ловеч има във фейсбук и електронните медии. Разбира се, че за Корнелия Маринова виновниците за мръсотията в града са общинския съвет, фирма „ЕКО“ и гражданите.

Да ама Не! Ето няколко факта:

Първо: Чрез такса битови отпадъци общината събира от гражданите пари за дейностите по чистотата. За всяка година се събират малко над 3 000 000 лева на година или за последните 4 години сумата е над 12 милиона лева. Това са наши пари, които общината харчи за чистотата. Дали са малко или много тези пари и колко са похарчени или непохарчени, всеки сам може да си отговори.

Второ: Всяка година в общината се приема План сметка за разходите по чистотата, в която са включени дейностите, които общината финансира (със събраните от гражданите пари), за да е чист града. Или по-кратко казано, събраните пари от хората гарантират чистотата чрез горните дейности. Когато за чистотата има достатъчно финансови средства и разписани правила за тяхното разходване възниква въпроса: Защо е мръсно и не се чисти редовно?

Трето: Всяка година общината (разбирайте кмета) сключва договор с общинска фирма „ЕКО“ за точно описани дейности, от които се очаква да се чисти редовно. На практика от общината зависи колко ще чисти „ЕКО“, тъй като тя възлага(заплаща), кога, къде и колко да се чисти. От тук е манипулация. че фирма „ЕКО“ отговаря за чистотата и естествено е недоволството да е към фирмата вместо към главния виновник – общината.

Искам дебело да подчертая, че договорът за чистотата с фирма „ЕКО“ финансово е гарантиран със събраните пари от хората. И ако той бъде изпълнен, то градът ще е чист.

Всеки сам може да прочете публичните ежегодни отчети на общината по дейност чистота и ще установи 30-40% неусвоени средства. Това означава, че общината е събрала от гражданите пари за финансиране на чистотата, направила е разчети и план-сметка за разходите по дейности, сключила е договор за чистене на града, но е заплатила само две трети от наличните и договорени пари и резултатът е видим – мръсен град.

Четвърто: Доказателство за лошото управление на общината по дейностите по чистотата са и така наречените „преходни остатъци“. Това са събрани пари от гражданите, които са включени в разчетите на общината, но не са използвани, защото не са възлагани дейности по чистотата. И резултатът е мръсотията из целия град.

Нещо повече, тази лоша практика за НЕ възлагане на дейности едва не доведе до фалит на фирма „ЕКО“. Няма нормално обяснение защо общината сама поставя в много затруднено финансово положение една общинска фирма, след като има налични пари, а те остават, като преходен остатък за следващата година.

Според закона комуналните дейности (чистотата) са задължение на общината. Нейно право и отговорност е организацията на тази дейност. Основен признак за добро общинско управление е чистотата на населеното място.

И накрая, нека всеки сам да реши дали през последните 4 години Ловеч е бил чист или мръсен град и съответно е имал добро или лошо управление.

 

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Платена публикация по договор

ПП “Партия Български Социалдемократи“

Сподели с:


Вашият коментар