Синдикат „Образование“ приветства съзряването на МОН, с което образователното министерство поема разпределението на учениците по училища в общинските училища и създава централизиран прием

Прочетено4879пъти

petrovЮЛИЯН ПЕТРОВ, председател на СО „Подкрепа“

Синдикат „Образование“ приветства съзряването на МОН, с което образователното министерство поема разпределението на учениците по училища в общинските училища и създава централизиран прием. Това предложение на синдиката беше многокротно заявявано, но без успех към предишните екипи на МОН.

Екипът на проф. Танев се осмели само да препоръча набор от критерии, с които директорите да набират ученици, но категорично не му достигна смелост да заговори за изземване на тази отговорност от училищните директори.

Министърът на образованието г-жа Кунева за пореден път се явява като новатор в системата и заговори за предложението на Синдикат „Образование“ – Приемът за първи клас да се поеме организационно от МОН, общините и техните структури. /Така ще се създаде разумния баланс на разпределение на ученици между съществуващите учебни звена в съответния район/.

Този механизъм не е нов и се ползва от много водещи образователни системи. Така например в Израел държавата прави разпределение на учениците, с което гарантира равния шанс и балансира броя на обучаемите, без препълнени училища и училища на две смени. Подобен е механизма и в Дания, Полша, Казахстан и много други.

За да се случи това в България, трябва да се структурира изцяло централизиран прием, като родителите да имат право да избират до две училища, а основния признак при разпределение на учениците да бъде по местоживеене.

В Новия образователен закон има текстове за физическата среда на учениците, има и нарочен стандарт за физическа среда в който ще има вменени задължения към общините, които да осигуряват: „…необходимото имущество за функциониране на общинските институции в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие“. Така също общините трябва да осигурят условия за целодневна организация, сигурността на учители и ученици, столово хранене, отдих и спорт и още редица екстри, които кореспондират с модерното училище.

Ние, като социален партньор поздравяваме Министъра на образованието г-жа Кунева за смелостта но знаем, че трудно общините ще организират целодневната организация и излизането от двусменния режим. Синдикат „Образование“ напомни, че ще потрябват стотици нови училища, за цялата страна. По информация от МОН: „…560 училища са на две смени, като броя на учениците е над 900“. Това са далеч над половината ученици в страната. За да изпълнят общините задължението си за целодневна организация, то трябва да изнесат поне половината от учениците от тези 560 училища, за да осигурят задължителната целодневна организация.

В 1674 училища се осигурява топла храна, като в повечето е системата на кетъринг, което означава, че общините трябва да построят столове за хранене в близо 1000 училища.

Но най-трудната мисия на общините е за осигуряване на отдих и спорт в учебните звена, защото в системата имаме 1678 физкултурни салона, като много от тях са приспособени класни стаи. Само две училища имат по два физкултурни салона, а училищата с плувни басейни са само 100. По информация на синдиката в училищата с над 900 ученика в някои от часовете се провеждат занятия по физическо едновременно от пет класа. Следва общините да се построят поне 800 физкуртурти салона.

Обобщавайки сме убедени, че само с вменяване на отговорности в закони и наредби и прехвърляне на ангажименти между правителство, парламент, министерства и общини, учебната физическа среда няма да се подобри.

Необходима е цяла национална стратегия, която може да започне под мотото „Десет нови училища на година“, 6% от БВП за образование и да се продължи с гореизброените задължителни компоненти на физическата среда. Безспорно първото, което трябва да се случи е изравняване на единния разходен стандарт за целодневно /който е два пъти по нисък/ към този за ученик в задължителна форма. Това ще стимулира директорите да инициират целодневна организация. Няма да навредят и финансовите стимули към директор, който е организирал целодневна организация, а да се намалят стимулите към директори с двусменен режим.

 

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/

%d блогъра харесват това: