Проведе се поредното продължаващо обучение за професионалисти по здравни грижи, работещи в Многопрофилна болница за активно лечение – Ловеч, детските ясли, здравните кабинети на училищата, детските градини и социалните услуги на територията на общината

Прочетено1086пъти

Проведе се поредното продължаващо обучение за професионалисти по здравни грижи, работещи в Многопрофилна болница за активно лечение – Ловеч, детските ясли, здравните кабинети на училищата, детските градини и социалните услуги на територията на общината. В обучението в Ловеч на 1 април се включиха и медицински специалисти от други общини на област Ловеч, работещи в ДПБ Карлуково, болниците в Троян, Тетевен и Луковит.

Темата на обучението „Значимост на управлението на времето в съвременната практика на професионалистите по здравни грижи“ е актуална и интригуваща за всичките 99 присъстващи медицински специалисти. Темата беше презентирана от лектора Макрета Драганова – доцент в катедра „Медицинска етика, управление на здравните грижи и информационни технологии“ към Медицински университет – Плевен.

Доц. Драганова е преподавател в бакалавърски и магистърски програми на специалност „Управление на здравните грижи“ по дисциплините: Управление на времето, Управление на здравните грижи, Здравни проекти, Методика на обучението по практика по специалности от професионално направление „Здравни грижи“, История на здравеопазването и здравните грижи. Преподавател е по специалностите „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ и „Опазване и контрол на общественото здраве“ по дисциплината „Долекарска помощ“. Има научна дейност с издадени над 60 заглавия.

В постоянно развиваща се Европа непрекъснато се повишава предлагането на продължаващо професионално обучение в областта на здравните грижи. Необходимо е това обучение да стане достъпно за по-широк кръг медицински специалисти.

В Ловеч това е традиция от 7 години насам. Обученията се организират от председателя на Регионалната колегия на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи Ловеч – г-жа Мимоза Кирова, като то е форма на продължаващо обучение на медицинските специалисти, членуващи в Асоциацията.

Целта на обучението в Ловеч бе надграждане на знанията и уменията на медицинските специалисти за по-качествена работа в условията на дефицит на кадри и конкурентна среда.

На обучението се разискваха взаимоотношенията на професионалистите по здравни грижи в ежедневната им работа. Ефективното управление на времето като профилактика на стреса. Обсъди се и проблема с недостатъчния брой медицински специалисти, който е характерен за много страни, както в Европа, така и в световен мащаб.

Времето е природен феномен, изпълнен със социално съдържание. Истината е, че да управляваш времето е невъзможно. Времето е константна величина и не може само по себе си да бъде управлявано, но основният фокус е насочен към управление на начина, по който човек използва времето.

Недостигът на време е една от основните причини за високото ниво на стреса, характерен за съвременното общество. През последните години основен фактор за физическия и психически дискомфорт на населението е именно стресът, като голяма част от изследователите в областта определят стреса като „болестта на 21-ви век“. Ето защо профилактиката на стреса е от изключителна значимост за съвременното общество. Своевременното осъзнаване на връзката между стреса и „времето“ като ресурс от ръководителите в здравеопазването е необходима предпоставка за намаляване на напрежението на работното място и създаване на спокойна работна обстановка. Непрекъснатото оптимизиране на управлението на времевия ресурс на всички нива в дадена организация засилва доверието и увереността на работещите в просперитета на институцията и повишава мотивацията им за подобряване качеството на здравните услуги у нас. Основна цел на ефективното управление на времето е постигане на баланс между сферите в човешкия живот и постигане на житейски баланс. „Планирайте, организирайте, координирайте и ще успявате времето ефективно да управлявате и профилактика на стреса да осъществявате!“ каза в заключение доц. Макрета Драганова.

Успехът на продължаващото образование може да бъде реално постижим ако всички медицински специалисти осъзнаят, че индивидуалната мотивация и обучението са взаимно свързани. Продължаващото обучение осъвременява и усъвършенства професионалните възможности в съответствие с новите изисквания на здравната система. Целта на обученията на медицинските специалисти е те да придобиват все повече знания и умения в различни тематични области за по-качествено предлагане на здравните грижи, а освен това да получат обща кредитна оценка, съответстваща на сертификационния курс. След провеждане на курса, всичките медицински специалисти, присъствали на обучението ще получат кредитни точки и удостоверения.

До настоящия момент в нашия град са проведени общо осем продължаващи обучения, организирани от РК на БАПЗГ-Ловеч. Те са на различни теми, свързани с качеството на предлаганите здравни грижи, професионалния стрес и актуални проблеми в здравеопазването. До края на 2017 г. се предвижда още едно обучение.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%be-%d0%be%d0%b1/

%d блогъра харесват това: