Нова национална инициатива и три конкурса анонсира Областен информационен център – Ловеч

Прочетено2691пъти

Нова национална инициатива и три конкурса анонсира Областен информационен център – Ловеч днес – 10 март 2017 г., на пресконференция, стартираща общонационалната кампания „Заедно за Европа“. Инициативата се провежда на територията на цялата страна от Мрежата от информационни центрове в България и администрацията на Министерски съвет и е посветена на трите значими годишнини в историята на Европа:

– 60 години от създаването на Европейски социален фонд с подписването на Римските договори;

– 10 години от присъединяването на България към Европейския съюз;

– 6-та година от цялостното функциониране на Мрежата от 28 информационни центъра.

Пред присъстващите представители на медии и партньорски организации, екипът на Областния център представи етапите на провеждане на Инициативата на областно ниво и планираните в тях събития, а по повод рождения си ден Центърът отчете дейността си за 5 години.

Националната инициатива този път е насочена към широк кръг от целеви групи: потенциални и настоящи бенефициенти по оперативните програми, администрации, бизнес, медии, младежи, студенти, широка общественост и ще се проведе в три етапа. В първия етап 28 март – 6 април 2017 г. ОИЦ-Ловеч ще проведе работни срещи в осемте общини на област Ловеч с бенефициенти по проекти и общински администрации с цел съгласуване на събитията, които ще се проведат през месец май под надслов „Дни на отворените врати“. По време на работните срещи екипът на Центъра ще посети обекти на бенефициенти, които имат изпълнен европейски проект или са в процес на изпълнение на такъв, ще представи на място актуална информация по отворени и предстоящи процедури и ще популяризира конкурсите и предстоящите събития.

На 25 април 2017 г. в офиса на Областния информационен център ще се проведе обществено събитие тип „Граждански диалог“, на което ще бъдат наградени финалистите от трите конкурса и ще се проведе дебат по темите на общата инициатива.

През месец май (1-19) Областният център планира провеждането на „Дни на отворените врати“ в общините от Областта – част от общоевропейската кампания „Европа в моя регион 2017“. Събитията ще включват разнородни дейности, популяризиращи обекти, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове и тържествени събития по повод 9 май – Ден на Европа. Финалът на кампанията ще бъде участие на всичките 28 информационни центрове в град Габрово на координационна среща, на която ще се отчетат резултатите от проведените инициативи. Пресконференцията провокира присъстващите с посланията, които екипът на Областния център отправи, със споделените човешки истории и с отправеното към обществеността предизвикателство да участва в трите обявени от Центъра конкурса:

Конкурс за презентация на тема „Какво ни дава членството на България в ЕС“ по повод 10 години членство на България в Европейския съюз, насочен към ученици горен курс и студенти. От Областния център споделиха, че получените на електронната поща (oic.lovetch@gmail.com) презентации ще могат да се показват на видео стената на ОИЦ-Ловеч пред сградата на Община Ловеч, а спечелилата конкурса презентация ще бъде наградена и представена на събитието „Граждански дебат“ на 25 април;

Конкурс за кратък разказ „Истории от и за хората“ по повод 60 години Европейски социален фонд за кратки разкази (до 1 стандартна стр.) за успешни човешки истории, върху които ЕСФ е имал положително отражение, насочен към широка общественост. И в този случай получените на електронна поща (oic.lovetch@gmail.com) текстови материали ще се публикуват на фейсбук страницата на Центъра, а спечелилият конкурса материал ще бъде награден и изпратен за публикуване в национално издание.

Фотоконкурс „Преди и сега“– снимки на обекти от успешни проекти в областта, финансирани със средства по ЕСИФ, отново насочен към широката общественост. Получените на електронната поща на Областния център (oic.lovetch@gmail.com) снимки ще се публикуват на страницата на ОИЦ-Ловеч във фейсбук и ще се показват на видео стената на ОИЦ-Ловеч, а с подбрани снимки ще бъде направена изложба в офиса на Центъра. Спечелилият конкурса материал ще бъде награден на 25 април.

Крайният срок за кандидатстване и по трите конкурса е 18 април 2017 г., 17.00 ч.

Посланието, което екипът на Областния център отправи към всички беше: „Всички Ваши истории са ВАЖНИ! Те трябва да бъдат разказани! Ние искаме да ни разкажете как помощта от Европейския съюз е стигнала до Вас.. как благодарение на един проект, финансиран от Европейските фондове, Вашият живот се е променил към по-добро и как Вие сте почувствали това … Разкажете ни!Покажете ни!“

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba/

1 коментар

  1. Да не забравите да дезИнформирате, че в пещерата Стълбица имало опастност от падащи камъни. То таблеката с която лъжете още си е там де. А на другата табелка под нея пък лъжат, че трябвало да се влиза със специална екипировка и че имало подземни тунели.Ха скивай: http://vladilovech.free.bg/2017_03_02_1.jpg http://vladilovech.free.bg/2017_03_02.jpg