Нека истината бъде вината ми

Прочетено2590пъти

ivorainov412161Иво Райнов

Общината обяви поредната санкция за европейски проект. Естествено знаех изначално, че за част от най-будното гражданство може да има само един виновник. Този, който си е позволил да разрови обществената доставка за атракционното влакче. В конкретния случай това съм аз. Така, разбира се, е най-лесно и удобно. За виновните, които имат огромна необходимст да пренасочат вината. За партийно обременените, за които истината се измерва с политическа лоялност. За взрените в егото си, защото побират справедливостта и почтеността единствено в тесните гърди на собственото его.

А те, справедливостта и почтеността не могат да бъдат за частно ползване. Измамата е злоупотреба с обществено доверие и публични средства независимо дали я откриваме в готвена или осъществена обществена поръчка. Без значение дали разглеждаме поведението на настоящи или бивши управляващи. Във всеки случай, когато допускаме или се опираме на доказателства, че публични средства ще облагодетелстват или са облагодетелствали външни за Ловеч фирми. Преди някой да се опита да ми прехвърли чужда вина, нека прочете и осмисли очевидните факти. Пиша ги не за оправдание. Пиша ги за манипулаторите и евентуалните жертви на техните евтини манипулации.

Наложената санкцията е за констатирани от Агенция за държавна финансова инспекция нарушения по осъществяването на обществената поръчка за доставка на атракционно влакче с два вагона. Иво Райнов не е подготвял, осъществявал тази поръчка, нито е приел доставеното оборудване по нея. Единствено съм изразявал съмнения, че доставеното оборудване е старо, което противоречи на европейските изисквания и националното законодателство. Финансовата проверка открива съвсем различни нарушения, свързани с процедурата по обществената поръчката и изпълнението на последващия договор за доставка.

Санкцията е наложена въз основа на финансов одит от АДФИ. Иво Райнов не е искал такъв одит. Одитът е пожелан от прокуратурата. За добро или лошо писаното остава и може да бъде прочетено или припомнено във всяка моя статия.

Санкцията е в размера на платената сума за атракционното влакче и с препоръката Община Ловеч да предприеме съответните правни действия за възстановяване на платената сума по договора с Консорциум „Еврогеймс“ ДЗЗД град Варна.

Всички констатирани нарушения касаят процедурата по осъществяване на обществената поръчка и последващата доставка на влакчето. Цитирани са нарушения с допускането на участник, който не е представил всички изискани според обявлението за обществената поръчка документи. Иво Райнов не е бил член на комисията и не носи отговорност за тези нарушения. Отговорните са поименно споменати. Записани са пропуски при доставката на влакчето, когато ръководителят на проекта не е изискал необходимите за сертифициране и регистриране на влакчето като превозно средство документи, както изисква подписания между общината и „Еврогеймс“ ДЗЗД договор. Иво Райнов не е бил ръководител на проекта. В доклада е посочено отговорното лице. Констатиран е индикатор за измама в следствие на различия между представените в офертата технически документи и оригиналите, пристигнали с доставката. Тези различия са останали незабелязани за приемащата страна. Установени са различия между параметрите на доставеното влакче и записаните технически параметри в оригиналите на представените документи. Възложителят, обаче, не е извършил задължителната според договора проверка за съответствие с оферираните параметри. Иво Райнов не е подписал приемателно-предавателния протокол. Лицето, пренебрегнало изискваната по договор техническа проверка е посочено поименно в доклада. Както и неговото писмено уверение, че не  присъства в деня на доставката, а подписва протокола на следващ ден след уверенията от отговорни лица от управленския екип на общината за изрядност на доставката. Констатирано е, че в техническите изисквания за обществената поръчка е пропуснато изискването влакчето да е с техническа възможност за изкачване на наклон от 16%, което е от ключова важност за постигане на целите на проекта с оглед обслужването на туристическия маршрут между  банята „Дели хамам“ и крепостта „Хисаря“. Въпреки, че това техническо изискване е записано в Б3 „Технически спецификации“ от договора по проекта и присъства в първоначално изготвените технически изисквания по обществената поръчка. Иво Райнов не съгласувал обществената поръчка нито на ниво община, нито на ниво Управляващ орган.

Всички констатации сочат, че Община Ловеч е била ощетена още с доставката. Поредица от пропуски и ясно посочени законови нарушения са отворили пътя към доставянето на влакче, което не може да изпълни целите на проекта. Очевадно е, че от това се е облагодетелствала фирмата доставчик, но са загубили всички граждани на общината. Защото този проект подлежи на петгодишен мониторинг за устойчивост, която няма как да бъде постигната с тези технически параметри на влакчето и по маршрута записан и одобрен в проектното предложение. За което , разбира се, пак търпим санкция.

Вече е доказано, че сме купили нещо, което не може да ни служи по предназначение. За 359 000 лева. Ама хайде да го прикриваме, защото ще ни санкционират. Допуснати са нарушения и пропуски, за които има отговорни лица. Дайте да не казваме, защото ще ни наложат санкция. Зад гърба на хората едни публични пари са дадени незаслужено на външна фирма. Нека да се снишим, защото носим санкция за това поведение.

Снишаване, мълчание, прикриване. Някаква омерта, в която аз не искам и няма да участвам. Защото не искам да бъда съпричастен в точенето на публични средства и да наблюдавам със съжалителна констатация резултатите. Както се случва в  болницата, в училища, в социални учреждения, в синдикални организации… Нека това бъде вината ми. Обществото се нуждае от истина и справедливост. Аз мога да кажа истината. За справедливостта си има оторизирани органи – следствие, съд и прокуратура.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%b8/

1 коментар

  1. „Всички констатации сочат, че Община Ловеч е била ощетена още с доставката.“/?!/
    Щета за общината има тогава,когато парите са платени от общинския бюджет.В случая,ако говорим въобще за щета,това са около 60 хил.лв.самоучастие на Общината.
    А раздухването на „попарата“ доведе до вземане от общинския бюджет на над 300 000 лв.чрез наложената санкция.А с това вземане вече парите в общинския бюджет ще са намалели с 300 000 лв. за община във финансов колапс/според кметицата/и с план за финансово оздравяване.Егати оздравяването?!Чрез изваждане на 300 хиляди от закъсалия бюджет?!Браво!
    И понеже се пишеш праведник,защо бързаш заедно с кметицата да подменяте институциите с вашите изводи за щета,вреда,вина и престъпление?Хайде оставете прокуратурата и съдът да решат тези въпроси.А после да плюем по виновните,като се разбере кои са те и защо влакчето не можа да тръгне.
    И отново припомням,верифицирането/контролът и разрешението/ на разхода за покупката на влакчето са извършени от същата Деница Николова,началник на Управляващия орган при МРРБ,която сега иска връщане на 307 000 лв.в държавния бюджет,упражнявайки повторен контрол върху своята дейност по отпускането на парите?!

%d блогъра харесват това: