Кметицата загуби обжалването във ВАС. Ремонтът на площад „Тодор Кирков“ се отлага неясно за кога

Прочетено5791пъти

Павлин Иванов

Площад „Тодор Кирков“ във „Вароша“ скоро няма да се ремонтира. Община Ловеч крие вече два месеца този факт.

На 21.01.2017 г. Община Ловеч, като Възложител обявява обществена поръчка по наследения от Минчо Казанджиев проект за ремонт на Централна градска част и площад „Тодор Кирков“.  Поръчката има две особени позиции, съответно за Централна градска част и втората за площад „Тодор Кирков“.  Със заповед на кмета 307/1.03.2017 г. е назначена комисия, която да проведе обществената поръчка.

С Решение 036/21.06.2017 г., въз основа на доклада на комисията и подадените оферти по критерии „най-ниска цена“, са определени победителите по двете обособени позиции.

За позиция 1, Централна градска част, на първо място е класирана „Трейс груп холд“ АД с най-ниска цена от 3 504 776. 04 лв. без ДДС. Втора е „Саграда“ ООД Пловдив, трета „Щрабаг“ ЕАД.

Победил за позиция 2 – площад „Тодор Кирков“ е  „Маранд строй“ ЕООД София с най-ниска цена от 993 878, 38 лв. без ДДС, втора е „Щрабаг“ ЕАД.

Междувременно, голяма част от фирмите подали документи за участие в състезанието за обществената поръчка, на брой 13, са отстранени, заради различни пропуски, според комисията по заповедта на кмета.

Една от отстранените фирми обаче, не се съгласява с мотивите на комисията и обжалва решението за класирането на победителите. В Комисията за защита на конкуренцията е образувано производство по преписка № КЗК-659/21.07.2017 г., във връзка с постъпила жалба с вх. № ВХР-1404/03.07.2017 г. от „Водстрой 98” АД, гр. София срещу Решение № 036/21.06.2017 г. на кмета на община Ловеч за класиране на участниците и определяне на изпълнители за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект „Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на пл. „Тодор Кирков”, кв. „Вароша”, гр. Ловеч”, в частта за обособена позиция № 2, открита с Решение № 5/20.01.2017 г. на възложителя.

КЗК се произнася на 14.09.2017 г. със свое решение под номер 1043. С акта се отменя като незаконосъобразно решението на кмета на Община Ловеч за избор на изпълнител. ВЪЗЛАГА на община Ловеч да заплати направените по производството разноски от „Водстрой 98“ АД, в размер на 1 900.00 (хиляда и деветстотин) лв.и ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на община Ловеч за възлагане на юрисконсултско възнаграждение.

Община Ловеч от своя страна обжалва  решението на КЗК пред ВАС, като последна инстанция по спора. Със свое решение  № 14920 от 06.12.2017 ВАС  окончателно постановява, че решението на КЗК е правилно, а заповедта на кмета Маринова е незаконосъобразна.

От тази синтезирана фактология стават ясни няколко прости неща:

  1. Община Ловеч два месеца укрива истината и съдебното решение на ВАС
  2. Два месеца Община Ловеч не признава, че ремонт на пл. „Тодор Кирков” в кв. „Вароша” засега няма да има

 

 

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d1%81/

5 коментара

Skip to comment form

  1. за да провалиш нещо започнато и да не можеш да го довършиш трябва „особена компетенция“…..поредния „подарък“ на кмета към ловчалии…..

  2. Нямам думи….

  3. Я попитайте кметицата какво ще каже за това тук… https://www.facebook.com/groups/1490627034333073/permalink/1711063028956138/

    1. Ужас !?

%d блогъра харесват това: