мар. 19 2014

История с язовири, за едни съмнения и схеми

Прочетено4067пъти

qzgoran17031426Павлин Иванов

Помните ли, че по време на управлението на предишната тройна коалиция имаше едно специално създадено министерство. То вече е история (при това каква!) и се казваше Министерство на бедствието и авариите, а министър беше изчезналата от публичното пространство Емел Етем ДПС.

Но, да се върнем в Ловеч. В отчета на бюджета за 2009 г. четем, че „с писмо № 08-00-1035/11.06.2009 г. на МФ се увеличава целевата субсидия за капиталови разходи с 800 000 лв. Средствата са целеви за финансиране на аварийно укрепване и ремонт на язовирни стени, хидротехнически и хидромеханични съоръжения към тях, собственост на Община Ловеч.“

Точно тук става въпрос само за два от общото четирите „аварийно“ ремонтирани язовира.

А също така „Изпълнен е ремонта на язовири финансирани с целева субсидия за капиталови    разходи    в    землищата   на   населените   места    с. Горан   и  с. Славяни.  Усвоени са 798 452 лв. Завършен е ремонта на два язовира в землището на с. Лисец финансиран със средства отпуснати на основание Решение № 1/2009г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Усвоени целево 722 784 лв.“

 

Да се ограничим засега само върху първите два язовира, намиращи се в Горан и Славяни. Усвоените пари за тях са 798 452 лева! Засега прилагам снимките, за втори път, само за язовира в Горан.

 

С решение № 044 / 15.07.2008 г., възложителят Община Ловеч открива процедура за възлагане на обществена поръчка за разработване на „работен проект за аварийно укрепване и възстановяване на 8 бр. язовири на територията на община Ловеч – Гюргевец 1 и Гюргевец 2 в землището на с.Скобелево; Лисец 1 и Лисец 2 в землището на с.Лисец; До общински двор в землището на с. Славяни; Зарзаря дере – долен в землището на с. Горан; Под селото в землището на с. Българене и Момина могила в землището на с. Казачево.“.

Видът на процедурата е:  Договаряне без обявление!

Мотивите са свързани с „Необходимостта от спешни действия, които не позволяват спазването на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление.“

Лицата, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП или договаряне с покана по реда на НВМОП са:

ЕТ „Мая Минчева” – Мая Минчева, София, Еста МГ” – ЕООД, София, Жанет Гугалова „Геотех Груп” ООД, София.

Поръчката е дадена на ЕТ „Мая Минчева” – Мая Минчева, София, а стойността на сделката е 122000 лева. Договора е с № ДВ-470 от 13.08.2008 г. Приключен е на 2.10.2008 г. 

 

С решение номер 18 от 26.06.2009 г., изпратено на 24.04.2009 г., се открива процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на НВМОП за изпълнение на ремонтните дейности. Естествено, вида на процедурата е договаряне с покана.

Ако за проектирането са били изпратени покани до 3 (три) фирми, този път, поканата е изпратена ЕДИНСТВЕНО до „Събев 2002“ ЕООД, забележете, от град Пирдоп!

 

ДОГОВОР № ДВ-373 / Наименование:Аварийно укрепване и възстановяване на язовир „Зарзаря дере – долен” с. Горан, община Ловеч и язовир „До общински двор”, с. Славяни, община Ловеч е сключен на 06.07.2009 г., разбира се с фирма „Събев 2002“ ЕООД Пирдоп

Крайна обща стойност на договора е 781108.22 лева с ДДС!

 

Интересен детайл е, че в решението, приложение Г се казва, че „Основание за избор на процедура на договаряне с покана е „4. поради непреодолима сила е невъзможно спазването на сроковете по чл. 35;““

 

В „Информацията за изпълнение на обществената поръчка“ се казва, че „Аварийното укрепване и възстановяване на язовир „Зарзаря дере – долен” с. Горан, община Ловеч и язовир „До общински двор”, с. Славяни, община Ловеч – Укрепване язовирни стени, ремонт изпускатели и преливници, почистване чашата“ е приключило.

 

Изплатената сума за ремонта е 781108.22 лева с ДДС и договорът е изпълнен в срок.

И изключително важно, в документа четем още, „ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем – ДА“!

 

Всичко това е официално и документирано!

 

Очаквайте продължение!

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%81-%d1%8f%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%bc%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%81%d1%85/

Коментари

 1. Анонимен каза:

  Проект рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на Община Угърчин”
  2. Стойност на финансирането: 390 885,82 с включен ДДС;
  3. Стойност на европейското и национално съфинансиране:
  – Eвропейски фонд за регионално развитие : 332 252,95 лв.;
  – Национално съфинансиране: 58 632,87 лв.;
  4. Цел: Закриване, рекултивация и последващ контрол и мониторинг на депото, съгласно съществуващото у нас екологично законодателство, при условия, определени от конфигурацията и размера на представената за целта
  8. Информация за контакти с ръководителя на изпълнението на дейностите:
  „Събев 2002” ЕООД, представлявана от Васил Иванов Събев –Управител, гр. Пирдоп, ул. „Симеон Сърданов” №1, тел. 071815905.
  Валентин Вълчев
  Кмет на Община Угърчин/симпатичен член на ГЕРБ,избран с тяхната листа /,как ли така работи с ловешки комунистически фирми.Но сега сериозно,защото публикациите започнаха да стават в стил Люба Кулезич интервюира Мира Радева.Фирма ЕТ „ Мая Минчева „ не съществува в българския търговски регистър,а посочената „Събев 2002” ЕООД, представлявана от Васил Иванов Събев –Управител, гр. Пирдоп, ул. „Симеон Сърданов” №1, тел. 071815905 е една от водещите в бранша,един от подизпълнителите на метрото в София,,включително с референции от Кмета Фандъкова

  1. lovechtoday каза:

   Уважаеми Анонимен, публикацията е единствено от проверени факти. Не съдържа изводи, няма въпроси, няма коментари.
   Относно фирма МАЯ МИНЧЕВА, държа да ви уведомя, че тя съществува видно от публичните регистри. За м. януари 2014, както и в предходните месеци, в тази фирма работи един човек със здравни и социални осигуровки. Вписана в ТР НКИД код: 7112; Основна икономическа дейност от НКИД: ИНЖЕНЕРНИ ДЕЙНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ.
   Т.е. твърдението ви е абсолютна лъжа!
   Павлин Иванов
   „Ловеч днес“

 2. Анонимен каза:

  Иванов, кажи направо колко са откраднали. Не ни мъчи повече

 3. Анонимен каза:

  в ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР ФИРМА ЕТ “ МАЯ МИНЧЕВА “ НЕ СЪЩЕСТВУВА

  1. lovechtoday каза:

   Уважаеми Анонимен, точно в този момент 19.03.2014 г. 18.55 ч. фирмата съществува, което е видно от Търговския регистър!

   Павлин Иванов
   „Ловеч днес“

 4. Luben Stanchev каза:

  аз съм жител на гр ловеч с изряден билет за риболов.от 20 години. част от стойноста на риболовния билет е за закопуване на зарибителен материал.къде отиват парите ни като няма един язовир в периметър от 20 км около гр ловеч. истината е много проста. дават се на арендатори които ги източват хващат останалата риба в тях и ги изоставят.а парите ни къде отиват.да не говорим за яз. крапец, установяване на незаконно източване под минимума му,пускане на мрежи и повторни нарушения от същия вид. яз александрово няма и вода в него.явно трябва да се даде за обрабтка на фирма ЕТ „МАЯ МИНЧЕВА“, а управата на нашия град не се интерисува.

 5. steli каза:

  Моя приятелка от общината ми каза че при канализацията на Продимчец нещата са били същите. Същата фирима е изпълнила проекта.

%d блогъра харесват това: