юли 04 2013

Данчо Заверджиев заведе ново дело срещу кмета Казанждиев, заради отказ за предоставяне на информация по ЗДОИ

Прочетено1932пъти

kmet3003121Единият кметски автомобил е изминал 43 976 км. за година, това ни струва 16 546,38 лв.!

Павлин Иванов

След като загуби вече три дела срещу Данчо Заверджиев заради отказ да предостави обществена информация, кмета Казанджиев е на път да стъпи на криво за четвърти път. Този път поводът е искане за достъп до информация, касаеща използването на служебните автомобили и по конкретно автомобил с рег. № ОВ 1000 АТ собственост на Община Ловеч.

Информацията, която Заверджиев  е поискал е:

 1. За периода от 01.01.2012 година до 31.12.2012 година, колко километра общо е изминал лек автомобил с рег. № ОВ 1000 АТ собственост на Община Ловеч?
 2. За периода от 01.01.2012 година до 31.12.2012 година, колко лева общо са разходите на лек автомобил с рег. № ОВ 1000 АТ собственост на Община Ловеч?
 1. Копие от Пътна книжка на лек автомобил с рег.№ ОВ 1000 АТ собственост на Община Ловеч за периода от 01.01.2012 година до 31.12.2012 година.

Кмета Казанджиев предоставя информация в отговори на въпроси 1 и 2, но упорито не иска да предостави пътната книжка на посоченият автомобил.

От предоставената информация по въпрос 1 става ясно, че автомобил с рег. № ОВ 1000 АТ, за една година е изминал внушителните 43 976 км. За сведение на читателите, това приблизително е обиколката на Земята по екватора.

Това удоволствие, опаковано вероятно като работа, струва на данъкоплатците на община Ловеч 16 546,38 лв., става ясно от отговора на въпрос номер 2.

Следва логичният въпрос номер 3 – копие на пътната книжка на автомобила, в която трябва да бъде описан всеки един курс, кой е пътувал, до къде и кога. Въпросът е логичен, защото след като са изминати толкова много километри, похарчени са толкова много пари и то само за тази кола, трябва да е ясно защо, т.е. трябва да бъде доказано, че автомобилът се е използван за дейности на общината.

Кмета Казанджиев не отговаря на този въпрос, защото според него, искането за предоставянето на пътната книжка на автомобила, забележете, е НЕОСНОВАТЕЛНО!  В отговора на градоначалника се казва още, че въпросният документ не се съхранява в Дирекция „Икономическа политика и бюджет“, като счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството и същият не съдържа информацията, която Заверджиев иска.

На това отгоре, кмета Казанджиев смята, че не е налице „надделяващ обществен интерес“!? А „копирането на подобни обемни документи не отговаря на целта и смисъла на закона“ е мъдрото заключение, с което се отказва достъп до исканата информация.

Естествено, след подобен отговор, Данчо Заверджиев заведе дело в Административен съд Ловеч. То е насрочено за 19.09.2013 г.

Очакваме развръзката.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%87%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d1%81%d1%80%d0%b5/

Коментари

 1. debelaka каза:

  При 253 работни дни през 2012 година това прави около 173 км на ден! Някой шофьор добре си е докарвал към заплатата или … ?

 2. Боко Тиквата каза:

  Браво, Данчо! Кмета доказва максимата, че в България не властва закона, а властва чиновника, т.е. чиновника си тълкува и измисля законите както на него са угодни, хубаво е българският съд постоянно го поставя на мястото му. … Тези дела са едно добро начало за започване на процедура по импийчмънт на кмета, защото с тези си действия той доказва колко всъщност е вреден за общината. Не мисля че ще има разумен гражданин, който да позволи тези безобразия да се вършат до края на мандата!!!

 3. Данчо Заверджиев каза:

  Всеки гражданин на Република България има право на достъп до обществена информация при условията и по реда Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

  Правото на достъп до обществена информация дава възможност на гражданите да си съставят мнение за официалната и служебна информация, създавана и съхранявана от държавните органи, техните териториални звена, органите на местното самоуправление и техните администрации.

  Прилагането на ЗДОИ на практика осигурява прозрачност на дейността на администрацията. За максимално улесняване на гражданите до достъпа до обществена информация ЗДОИ задължава всеки ръководител на административна структура периодично публикува актуална обществена информация на интернет страницата на административната структура.

  Когато липсва публично оповестена обществена информация или е непълна или не в достатъчен обем всеки гражданин има законовото право да поиска със заявление /по реда на ЗДОИ/ от ръководителя на органа, които създава интересуващата го обществена информация.

  Ако някой желае да получи обществена информация от орган който я създава, но не знае как да напише заявлението или се съмнява, че исканата от него информация е обществена или не , може да ми се обади за да му помогна или на e-mail да зададе въпросите си.

  Усмихнат ден и ползвайте ЗДОИ за да сте информирани не само как ни управляват, но как, защо и за какво се харчат нашите пари.

 4. Теодор Георгиев каза:

  Като стана въпрос за ЗДОИ – какво стана с казуса на ВиК-то, които отказаха да кажат как точно консумират парите, събирани за пречистване на водата?

 5. Данчо Заверджиев каза:

  В община Ловеч достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване регистрирано на гише в Центъра за услуги и информация на гражданите на партера в сградата на общината в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа, съгласно чл. 10 от Наредбата за административното обслужване.

  За разлика от кмета Председателя на Общински съвет – адвокат Тихол Тихолов със свое разпореждане ОС-503/24.06.2013 г. /без да е посочено каквото и да е било законовото основание и без да е посочил от кога влиза в сила издава въпросното разпореждане / е определил време за работа на деловодството с граждани всеки понеделник от 9,00 до 12,00 ч., всяка сряда от 10,00 до 12,00 ч.и от 13,00 до 15,00 ч. и всеки петък от 9,00 до 12,00 ч.

  Ако горното разпореждане беше написано от някой журналист или учител изобщо не бих си позволил да го коментирам, но когато е написано от адвокат и при това Председател на ОбС възникват няколко въпроса:

  1.Прочел ли е с УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ и по конкретно функциите на отдел „Административно осигуряване на Общински съвет”?

  2.Прочел ли е с чл.134 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015 г. където са разписани функциите на звеното?

  3. Прочел ли е с Чл. 28. от Административно процесуалния кодекс
  (1) При упражняване на своите правомощия административните органи:
  6. осигуряват подходящо за гражданите и организациите работно време.
  (2) Административните органи обявяват информацията по ал. 1, както и информация за възможностите за подаване или получаване на документи по електронен път в Интернет страницата си, на официалното си табло за обявления, в брошури, с които всеки заинтересован може да се сдобие, чрез разяснения на длъжностните лица, приемащи исканията, или по друг подходящ начин.
  (3) За неизпълнение на изискванията по ал. 1 и 2 съответните длъжностни лица носят административнонаказателна отговорност по реда на този кодекс, без това да се отразява на действителността на административния акт.

  4.Прочел ли е Наредбата за административното обслужване и по конкретно задължението на администрациите осигуряват достъп до звената за административно обслужване в удобно за потребителите на административни услуги време?

  5.Прочел ли е Чл. 15. от Закона за достъп до обществена информация
  (1) С цел осигуряване на прозрачност в дейността на администрацията и за максимално улесняване на достъпа до обществена информация всеки ръководител на административна структура в системата на изпълнителната власт периодично
  4. наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация.

  Мога само да предполагам дали ги е чел или не, но едно е сигурно, че със издаването на въпросното разпореждане Тихол Тихолов си е превишил правата, като нарушил описаните по горе разпоредби с което е ограничил правото на достъп до обществена информация на гражданите.

  Лично аз нямам проблем с това самоуправство на председателя, а това, че днес не бях допуснат от председателя да си подам четири искания по ЗДОИ, съвсем не означава, че ще спра да подавам заявления по ЗДОИ до ОбС….

 6. debelaka каза:

  Остър завой , остър завой, гумите пак свистят, пак свистят.
  Важно е кой, важно е кой ще пристигне пръв След толкова път
  тегне умора, пот в очите, дланите горят,
  пее моторът с дрезгав глас.
  Лудо летят коли, страшно е на рали
  и до един всички сме без дъх.

 7. neznaiko каза:

  Корнелия Маринова също беше „обиколила екватора“ и какво от това. Някой да и потърси сметка?Хайде малко …

 8. Данчо Заверджиев каза:

  „neznaiko казва:
  05.07.2013 в 16:16
  Някой да и потърси сметка?“

  „Търсенето на сметката“ на практика става само от специализирани органи и в никой случай по реда на ЗДОИ от гражданите…

  По реда на ЗДОИ гражданите само могат да си съставят мнение, както е в случая – за законосъобразното ползване на служебен автомобил…

  А колкото до „обиколките на екватора“ от бившата председателка и бившия председател на ОбС, то аз съм си съставил мнение след като съм получил решения за достъп до обществена информация, както за 2012-та година и така също за 2011 година.

%d блогъра харесват това: