Анкетно проучване показва – 30% от учениците редовно употребяват и то твърд алкохол, 20 % са опитвали наркотик

Прочетено1842пъти

В периода 10 февруари-30 април 2017 г. екип на Превантивно-информационен център за борба с наркотичните вещества като действащо звено на Общински съвет по наркотични вещества направи  проучване за разпространението и употребата на наркотични вещества сред ученици от 6-12 клас от гр. Ловеч. То е поредното от периодично провежданите изследвания сред младите хора в нашия град. За целите на изследването е използвана районирана  пропорционална извадка, с райониращ признак „училище“. Обемът на извадката е изчислен при 100 % обхват. Изследователската извадка формират всички учебни заведения в гр. Ловеч. Реалният брой на респонденти е 3491.

Проучването е осъществено посредством създаден за целта инструментариум – анкетна карти съобразени в две възрастови групи от 12-14 г. и от 14-18 г. Тази възраст е период, в който настъпват промени не само във физиологичен план, а и промени в социалната среда и отношенията с околните- особено с връстниците и с родителите. Натискът от външната среда играе също не по- малка роля през този етап от живота на детето.

В по-малката възрастова група-12-14 г. данните от проучването показват, че 11% от анкетираните пушат цигари. 13 % пушат в училище. 84% от тийнейджърите са показали, че познават вредите от тютюнопушенето. 30% от учениците са показали, че редовно употребяват и то твърд алкохол. Въпреки, че процента не е твърде висок, екипът смята, че данните са тревожни имайки предвид крехката им възраст. България е на челни позиции в класация на Световната здравна организация за редовна употреба на алкохол сред подрастващите. Въпреки, че е нелегално да се продава алкохол на лица под 18 годишна възраст, много тийнейджъри имат лесен достъп до него. Младежите, които започват да употребяват алкохол преди 15 годишна възраст, са 4 пъти по-предразположени към развиване на алкохолна и друга зависимост и често се сблъскват с проблеми в училище, със закона и други. 30 % посочват, че познават  ученици, които редовно употребяват наркотични вещества. На въпроса на какви места са Ви предлагали наркотични вещества?Дискотека ; купон ; училище; на улицата;  интернет – най-голям процент от учениците са отговорили, че са им предлагали на улицата.

            В    групата с по -голяма възрастова граница 14-18 г. данните от проучването показват, че всеки пети ученик е опитвал наркотични вещества. Според участниците в проучването, в Ловеч могат да се намерят всякакви незаконни наркотични вещества – марихуана, амфетамини, екстази, ЛСД, хероин и др., а каквото не може да се открие – „може да се направи”. От данните се вижда, че най-масово употребяваният наркотик е марихуаната, следвана от медикаменти(лекарства) и марихуана смесена със синтетичен наркотик. Наблюдава се ръст в употребата и на амфетамин, метамфетамин. В сравнение с проучване направено през 2015г., където липсваше разпространение, търсене и употреба на хероин, кокаин и магически гъби, от данните  на изследване,2017 се вижда, че е започнала употреба на тези ПАВ, макар и само 5%. На въпроса смесвали ли сте алкохол с наркотични вещества-54 % са отговорили „понякога“. Тези резултати са доста стряскащи. Тревожен е факта, че младите са смесвали или опитвали повече от един наркотик. Повечето от участниците в анкетата  смятат  дори, че марихуаната е полезна или безвредна. 46% са отговорили, че познават хора, които предлагат наркотични вещества. Най-масово ПАВ се предлагат на купон и в дискотека, следвани от отговорите-в близост до училище и в училище. Най-голям брой ученици  62% от анкетираните казват, че биха се обърнали към семейството си за помощ, следват  42% който са отговорили приятел, а 14% са казали Превантивно- информационен център и оказва се, че най- малко доверие и подкрепа  има в полицията, училищен психолог  и учител. За това родителите трябва да разговарят с децата си, да изградят доверие и взаимно зачитане. Трябва да се отдели особено внимание на общуването с тях, за да се изгради ценностна система, изключваща наркотиците. Относно мотивите за употреба на наркотици най-често повтарящите се от тях са следните:най-голям процент от анкетираните са отговорили, че биха посегнали към дрогата от интерес, любопитство – какво ще се случи, ако пробваш (идеята, че всичко трябва да се опита, докато си млад). Подчертава се, че в някои случаи това води до активно търсене и напълно умишлена употреба, просто за забавление – без да има проблем и причина, някои хора решават да се забавляват и разнообразят с трева – лесно се намира, евтина е, което улеснява употребата. Приятелите и познатите играят важна роля за консумацията или неконсумацията на незаконни наркотични вещества. Отделни съученици могат да имат не само подтикваща роля за консумацията, а и се занимават с разпространение на незаконни наркотични вещества като марихуана, включително и в сградата на учебното заведение.

От изследването може да се направи извода, че по-голяма част от учениците осъзнават риска свързан с употребата на цигари, алкохол и наркотици и появата на зависимост. Марихуаната е „превзела” ловешките училища – такова впечатление налагат данните от  самите ученици. Това, че всеки пети вече е опитал, а сериозна част от тези хора продължават да пушат, при това открито, е едната страна на проблемната ситуация. Вероятно по-сериозната е, че това занимание не носи тревога на осъществяващите го, тъй като го считат за не толкова сериозно и заплашващо ги.

Отчитат, че производството и предлагането са стигнали много високи нива, като разпространението на незаконни наркотични вещества се случва и в учебните заведения, което излага  на риск и непотребяващите наркотични вещества лица. Популярни в последно време са комбинациите – прием на трева, заедно с други наркотични вещества или алкохол, като най-често това се случва в нощните заведения. Съществуват места и събития, където употребата на „бонбони” (екстази) се предполага и дори определя предлагането или непредлагането на алкохолни напитки.

Родителите нямат представа за действителната картина  и действителните мащаби на употребата на наркотици от техните деца. Освен това доста често тях физически ги няма (зад граница са, за да работят). Респондентите са категорични, че семейството има ключова роля в превенцията на наркотиците, но родителите не са подготвени за превенция. Родителите не трябва да забраняват, а да говорят с децата си по въпросите свързани с наркотиците. Семейството може да въздейства, но е важен подходът на родителите към проблемите и също така да се започне от ранна детска възраст. Родителите трябва да представят информацията такава каквато е в действителност, успешни са тези родители, които успяват да разберат действителните причини учениците да употребяват наркотични вещества.

 

Проучването е част от системата за наблюдение на проблемите свързани с наркотиците в Община Ловеч, и ни дава информация за моментното състояние при тенденциите в употребата на психоактивни вещества сред учениците. Получените резултати и направения анализ на данните ще послужат при планиране и провеждане на общинската политика в областта на наркотиците и прилагането на ефективни превантивни мерки и подходи. Превенцията може да помогне на тях самите и околните да останат настрани от наркотиците. Въпреки, че на превенцията основно се вменява ролята да информира, подходът трябва да е такъв, че да провокира обучаваната аудиторията сама да поиска да разбере повече по проблема. Като основна цел на превенцията се приема да запази частта на неупотребяващите. В тази връзка,  по-голяма  вероятност за успех в превенцията биха могли да имат самите ученици, близките и приятелите. Но относно последните е налице и предупреждение – „Приятелите както помагат, така и „зарибяват“ (подтикват към употреба)”. Интернет може да се използва като среда за създаването на „виртуални обучители“. Превенцията може да спомогне и за спиране на употребата. Съпричастността в по-голяма степен би помогнала да се установи истинската причина, която тласка човека към употребата на наркотични вещества и по този начин да се ограничи.

Превантивно-информационен център за борба с наркотичните вещества /ПИЦ/ Ловеч предлага безплатни консултантски услуги при употреба, злоупотреба и зависимост от алкохол, наркотици и други психоактивни вещества. Гарантирана анонимност. /Сградата на Стоматологията, 3 етаж, тел. 068/601 367/.

Изготвил:

инж. Нели Патаринска

Секретар ОСНВ Ловеч

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%83%d1%87%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0-30-%d0%be%d1%82-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86/