Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове и предстоящото обсъждане на НАРЕДБА за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на община Ловеч на заседание на Общински съвет, кметът на община Ловеч кани на 08.05.2012 г. от 17.30 ч. в заседателната зала на община Ловеч за обществено обсъждане.

     Проектът за НАРЕДБА за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на община Ловеч е публикуван на интернет страницата на Община Ловеч, придружен от мотивиран доклад и същият е на разположение на заинтересованите лица в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на община Ловеч или може да видите ТУК.

     Предложения и становища по проекта се приемат в деловодството на община Ловеч в срока по чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове.


Сподели с:


Вашият коментар