Във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 13 от 26.08.2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Общинска администрация при Община Ловеч уведомява населението и гостите на общината, че 13.09.2019 г. ще се проведе декаризационна обработка (против кърлежи и бълхи) на територията на гр. Ловеч и в населени места на община Ловеч. Ще се извърши третиране на обекти за обществено предназначение с:

  • АЙКЪН 10 КС, доза 20мл./1дка. с карантинен период – 24 часа;

Мероприятията по третиране ще се проведат на следните площи:

Детски площадки
1Детска площадка – кв. Дикисана
2Градинка – до църква „Света троица“
3Детска площадка – бл. „Монтажи“
4Зелени площи и детски площадка до ОББ
5Детска площадка – бл.204 – бл. 208 /ж.к. „Здравец“/
6Детска площадка – бл.205 – бл. 206 /ж.к. „Здравец“/
7Детска площадка – бл.211 /ж.к. „Здравец’7
8Детска площадка – бл.207/ж.к. „Здравец“/
9Зелени площи в ж.к. „Червен Бряг“
10Зелени площи „Стара баня „Дели Хамам“
13Градинка ул. „Граф Игнатиев“
14Детска площадка – алея „ Баш бунар“
15Детска площадка и зелени площи кафе „Аполо“
16Алея Европа – бл.312 и бл.313
17Детска площадка – бл.315 /ж.к. „Младост“/
18Детска площадка – бл.307 – бл.310 /ж.к. „Младост“/
19Детска площадка – бл.305 /ж.к. „Младост“/
20Междублокови терени за спортни игри – бл.318 и бл.321
21Междублокови терени за спортни игри – бл.316 и бл.317
22Междублокови терени за спортни игри – бл.301 и бл.306
23Градинка ул. „Ц. Шишков“
24Зоопарк – Ловеч /Парк „Стратеш“/
Централна градска част
1Пред Областен съвет
2Около „Сити център – Ловеч“
3Около дом „Преслав“
4Алеи покрай река Осъм – 2 бр.
5Пред Община Ловеч
6Пред НТС
7Пред ОДП и детска площадка
8Около театъра
Тревни площи в кметствата кметските наместничества на територията на Община Ловеч
1с. Александрово
3с. Брестово
4с. Баховица
5с. Владиня
7с. Горан
8с. Горно Павликени
9с. Дойренци
10с. Дренов
11с. Деветаки
12с. Йоглав
14с. Къкрина
15с. Лисец
21с. Славяни
22с. Слатина
25с. Умаревци
26с. Чавдарци

 

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Мария Вълова, тел.: 0887585908.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работната площадка на фирма „Д.Д.Д.-1“ ООД, намираща се в гр. Ловеч, ул. „Съйко Съев“ №25.

Сподели с:


Вашият коментар