Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 22 и 23 януари 2019 г. (вторник и сряда). Във вторник се събират четири комисии, останалите шест са в сряда. Първа от 14.30 часа на 22 януари се събира постоянната комисия по здравеопазване с председател д-р Силвия Дулева. Тя щеПрочети повече:

Председателят на Общински съвет Ловеч Петър Цолов свиква петдесет и осмото заседание на Общински съвет –Ловеч на 25.01.2019 г. /петък/ от 17,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. Това става на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 64, ал. 1, т. 1, от Правилника заПрочети повече:

Рекорден е бюджетът на Община Ловеч през 2019 година – 45 473 492 лева е стартовата финансова рамка. За сравнение през 2018 г. бюджетът възлизаше на 36 834 210 лв., а през 2017 г. – 35 096 016 лв. Това стана ясно по време на публичното обсъждане на проекта заПрочети повече:

Павлин Иванов Следя с огромен интерес конфликта между Мая Манолова и Корнелия Маринова по повод таксите за детските градини в Ловеч. Шегувам се. Няма какво да се следи с интерес. Говорят си по телефона жените, което е похвално, но не се разбират, което е жалко. Едната знае как се правиПрочети повече:

Кметът на Община Ловеч на 8 януари 2018 г. е внесъл писмо до председателя на Общинския съвет в Ловеч, с което оттегля двете предложения с проекти за решения, предвидени за заседанието на Общинския съвет на 9 януари. Решението за оттегляне е мотивирано с възникналия широк обществен интерес по повод предметаПрочети повече:

Даниела Балабанова, БТА Според омбудсмана Мая Манолова отпадането на таксите за детски градини и ясли е реална и положителна стъпка за справяне с демографската криза. „Отпадането на таксите е най-важното средство за осигуряване на достъп на всички деца до предучилищно образование, до детска ясла и детска градина, защото 50-60 леваПрочети повече:

Председателят на Общинския съвет в Ловеч Петър Цолов пренасочи началния час на  петдесет и седмото  заседание на Общински съвет –Ловеч на 9.01.2019 г. /сряда/ от 10.00 часа за 17,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. Проекто-дневният ред остава същия и е от две точки. 1.Приемане на Наредба за изменениеПрочети повече:

Свиква се петдесет и седмото  заседание на Общински съвет –Ловеч на 9.01.2019 г. /сряда/ от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. Председателят на Общинския съвет Петър Цолов се обосновава с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.64, ал.1, т.1,  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговитеПрочети повече:

Петдесет и седмото заседание на Общински съвет -Ловеч се свиква на 31.01.2019 г. /четвъртък/ от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. Това обяви на 28.12.2018 г. председателят на ОбС Петър Цолов на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Общинските съветници приеха календар за спортните дейности за 2019 година,  Календар  за туристическите дейности за 2019 година и средства за разпределение по раздел четвърти – финансиране на инициативи на спортни клубове от Правилник за функционирането на Общински проектен фонд за 2019 година.