Предложението направи Милко Недялков, съветниците приеха за сведение информацията за състоянието и готовността на материално-техническата база на учебните и детските заведения за новата учебна година На извънредно заседание в началото на ноември общинският съвет ще обсъжда проблемите в детските заведения, общинските училища и профилираните гимназии и в Техническия колеж катоПрочети повече:

Три зони за въздействие на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Ловеч определи днес на 15-ото си заседание общинският съвет. Предложението за това е на кмета Минчо Казанджиев. От 26 присъствали общински съветници 26 гласуваха „за”, информират от пресцентъра на ОбС Ловеч. Зоните за въздействие се определят вПрочети повече:

Общинският съвет утвърди днес на заседанието си броя деца и групи в целодневните детски градини (ЦДГ) и обединените детски заведения (ОДЗ) в община Ловеч, като потвърди и финансовата им издръжка за 2012/2013 г. Предложението за това бе на кмета Минчо Казанджиев. Размерът на минималната средна месечна посещаемост за групите вПрочети повече:

Точката отпадна от дневния ред – няма нормативно изискване за решение на общинския съвет В община Ловеч само в едно училище ще функционира маломерна паралелка през новата учебна година. Тя е в 12-и клас по професията „Фермер”, специалност „Земеделец”, в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Александрово. ВПрочети повече:

  15-ото заседание на общинския съвет в Ловеч започна с поздравления за рожденичката Ценка Петрова, съобщават от местния парламент. Огромен букет от името на общинската администрация и общинския съвет й връчи кметът Минчо Казанджиев. Общинската съветничка от ГЕРБ, видимо сияеща, почерпи колегите си с бонбони. След това преди старта наПрочети повече:

Общинският съвет одобри изграждането на 10 противопожарни депа в община Ловеч, като даде съгласие община Ловеч да кандидатства по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Основните цели на тази мярка са възстановяване на горите, повредени отПрочети повече:

Две постоянни комисии на общинския съвет ще разгледат в понеделник на заседания информация, предоставена от кмета на община Ловеч Минчо Казанджиев, за състоянието и готовността на материално-техническата база на училищата, обслужващите звена, детските градини и обединените детски заведения за новата учебна 2012/2013 г. Те са комисията по бюджет и финансиПрочети повече:

Постоянните комисии на общинския съвет ще проведат заседанията си на 3 септември, понеделник. Според проекто-дневния ред комисиите по икономическа политика и евроинтеграция и по устройство на територията, комунални дейности и околна среда ще обсъдят кандидатстването за безвъзмездна финансова помощ по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивниПрочети повече:

Три зони за въздействие на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Ловеч ще трябва да определят общинските съветници. Предложение за това е направил кметът Минчо Казанджиев, ще го гледат преди заседанието на общинския съвет комисиите по правно-нормативни въпроси и по общинска собственост. Това съобщават от пресцентъра на ОбщинаПрочети повече:

Изграждането на 10 противопожарни депа в община Ловеч ще обсъдят съветниците в комисиите по икономическа политика и евроинтеграция и по устройство на територията, комунални дейности и околна среда на заседанията си в понеделник, съобщават от Общински съвет Ловеч. За да бъдат изградени депата, общинският съвет трябва да даде съгласие общинаПрочети повече: