Оптимизация на гимназиалния етап в училищата и поетапно закриване на групите в детските градини в селата са налагащите се промени в образователната система в общината в следващите години, съобщават от пресцентъра на община Ловеч. Това са основните изводи от анализа на състоянието и перспективите за развитие на образователната система наПрочети повече:

ПОКАНА На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на  Общински   съвет  –  Ловеч, на 13  НОЕМВРИ /вторник/ 2012 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч при следния ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:      1. Питане от гражданин на основание чл. 124,Прочети повече:

Във връзка с предстоящото заседание на Общински съвет Ловеч публикуваме анализа за „Състоянието и перспективите за развитие на образователната система на територията на Община Ловеч“, представен от администрацията на кмета Казанджиев пред Председателя на Общински съвет. С пълният текст и приложенията може да се запознаете на сайта на Общински съветПрочети повече:

Интервю на Павлин Иванов – Г-жо Маринова, „Ловеч днес” следи отблизо работата както на общинската администрация, така и на Общински съвет Ловеч и в частност Вашата като негов председател. Две въпроса от последните дни имат нужда от повече светлина, а точно преди година, като кандидат на ГЕРБ, вие обещахте промяна,Прочети повече:

Пътят не е общински, изпълнител на  строителството избира държавната агенция „Пътна инфраструктура”, стана ясно в отговор на питане на Валентина Янкова Общинският съветник Валентина Янкова зададе питане на заседанието на общинския съвет вчера защо се прави от години ремонт на пътя Ловеч – Априлци през с. Казачево, път, който еПрочети повече:

  Както ви обещах, представям на вашето внимание предложеният проект на Данчо Заверджиев за НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРИЛЕЖАЩА ПЛОЩ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ, КЪМ СГРАДИ ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ В КВАРТАЛИ С КОМПЛЕКСНО ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ СЪОТВЕТНАТА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ. Вашите коментари и предложения по нея можеПрочети повече:

Общинският съвет отмени едно свое решение и измени друго, потвърди актуализацията на приходната и разходната част на бюджета за 2012 г., изменения направи в частта целева субсидия за капиталови разходи Пари за нов котел на Ловчанско читалище „Наука – 1870 г.” все пак ще има, те ще бъдат изцяло отПрочети повече:

Поземлени имоти, общинска собственост, да се предоставят безплатно на Народно читалище „Зорница – 2010” – Ловеч, реши на заседанието си вчера общинският съвет. Земята е 50 дка и се намира в землището на село Слатина. Тя ще се ползва за срок от 10 години. Това съобщават от пресцентъра на местнияПрочети повече:

С 24 гласа „за” и един „въздържал се” от 25 гласували, съветниците допуснаха до обществено обсъждане проекта на Наредбата за предоставяне на прилежаща площ – частна собственост на община Ловеч, към сгради етажна собственост в квартали с комплексно застрояване и използване от съответната етажна собственост, внесена от Данчо Заверджиев. СъветницитеПрочети повече:

Общинският съвет даде днес на заседанието си съгласие община Ловеч да приеме в собственост поземлен имот, частна държавна собственост – бивше поделение № 42820 – Ловешки гарнизон, който е с отпаднала необходимост за нуждите на отбраната на страната. Имотът е със застроена площ 62 971 кв. м, в него са разположениПрочети повече: