По спешност като последна точка от дневния ред Общинският съвет в Ловеч прие предложението на Петър Цолов, председател на ОбС, за предварително съгласие за промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд в кадастралната карта на село Александрово за неземеделски нужди. Причината е изчерпване на местата за извършванеПрочети повече:

Общинските съветници на Ловеч решиха на заседание на 25 октомври да отпуснат еднократна финансова помощ от 4000 лева за лечение на малката Марая (3 месеца), която страда от атрезия на екстрахепаталните жлъчни пътища. Решението бе взето с 31 гласа „За“, без нито един глас „Против“ и „Въздържал се“. Детето еПрочети повече:

Проекто-дневният ред на Петдесет и четвъртото заседание на Общинския съвет в Ловеч под председателството на Петър Цолов съдържа 17 точки.  Петнадесет от тях са в поканата и две точки влизат по бързата процедура. Общинските съветници се събират на 25 октомври (четвъртък) 2018 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на ОбщинаПрочети повече:

С 25 гласа „За“, без гласове „Против“ и един глас „Въздържал се“ общинските съветници на Ловеч под председателството на Петър Цолов приеха решението за кандидатстване с проектно предложение „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в гр. Ловеч“. Това стана на вечерно заседание на 11Прочети повече:

Председателят на Общинския съвет в Ловеч Петър Цолов на основание чл.23,  ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 64, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация, свиква Петдесет и третотоПрочети повече:

Павлин Иванов Във връзка с питания на съветници към кмета Маринова, относно наложени финансови корекции на Община Ловеч и платени от данъците на жителите на общината, отново публикувам статията от 27 април 2018 г.. Официалните отговори на Министерството на финансите и на Община Ловеч тогава се разминаваха с близо 430Прочети повече:

Проекто-дневният ред на Петдесет и второто заседание на Общинския съвет в Ловеч под председателството на Петър Цолов съдържа 23 точки. Общинските съветници се събират на 28 септември (петък) 2018 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Четири питания имат общинските съветници, с които започва заседанието. Общинският съветникПрочети повече:

Петдесет и второто заседание на Общински съвет – Ловеч, се свиква на 28 септември, петък, 2018 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч, съобщи в края на заседанието на 13 септември председателят Петър Цолов. Проекто-дневният ред включва засега 17 точки. Сред тях са отчети за дейността иПрочети повече:

На последното заседание на Общински съвет в Ловеч на 13 септември не бяха приети две важни изменения на решения, което засега блокират важни процедури по два проекта. Кметът на Община Ловеч изразява недоумение от поведението на част от общинските съветници, които приеха други две идентични изменения на решения – №Прочети повече:

Проекто-дневният ред на Петдесет и първото заседание на Общинския съвет в Ловеч под председателството на Петър Цолов съдържа 11 точки.  Общинските съветници се събират на 13 септември (четвъртък) 2018 г. от 17,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Съветниците ще разгледат два документа, като първият е за изключения отПрочети повече: