Председателят на Общинския съвет в Ловеч Петър Цолов на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиква петдесет и шестото заседание на 28.12.2018 г. /петък/ от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. В проекто-дневния ред е предвидена точка за актуализация на капиталоватаПрочети повече:

Общинските съветници в Ловеч все пак гласуваха средствата за болницата, стана ясно след почивка. Общинският съветник Валентина  Митева внесе ново предложение по горещата точка, което този път бе прието с много голямо мнозинство от общинските съветници.  По този начин те надскочиха партийните различия и поставиха на първо място обществените интереси.Прочети повече:

Общинските съветници в Ловеч не приеха точката, която в цялост дава съгласие за отпускане на 35 000 лева за закупуване на видеогастроскоп Pentax модел EG – 250 Kp, центрофуга и термостат NUVE EN 032 инкубатор за нуждите на МБАЛ „Проф.д-р П. Стоянов“ АД Ловеч. Това съобщава пресцентъра на Съвета. Сумата бешеПрочети повече:

Ученици от Младежката академия за демокрация и развитие към сдружение „Знание“ в Ловеч посетиха заседанието на Общински съвет Ловеч на 29 ноември. Те проследиха над час работата на общинските съветници и се започнаха с правилата на работа и тематиката на част от обсъжданите точки от дневния ред. Преди това ученицитеПрочети повече:

Общинските съветници на Ловеч отхвърлиха още в началото на заседанието на 29 ноември 2018 г. точката за предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет Петър Цолов и така тя не бе гласувана. Предложението за отпадане беше направено от общинския съветник Росица Маринова. Тя изтъкна, че в внесения текст наПрочети повече:

ПОКАНА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ ПО СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ДЕПА ИЛИ ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ГР. ЛОВЕЧ И 34-ТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА Дата на провеждане на общественотоПрочети повече:

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 20 и 21 ноември 2018 г. (вторник и сряда).  Във вторник се събират четири комисии, останалите са в сряда. Първа от 14.30 часа се събира постоянната комисия по здравеопазване  с председател д-р Силвия Дулева, която ще разгледа три точки. СредПрочети повече:

В деловодството на Общински съвет Ловеч е внесен проект за решение, с което се иска отстраняването на Петър Цолов – Председател на  ОбС Ловеч. Предложението е на съветничката Цветослава Банева. Документът ще бъде разгледан в постоянните комисии и обсъден и гласуван на предстоящото заседание на  Общински съвет. Ето и мотивитеПрочети повече:

Председателят на Общинския съвет в Ловеч Петър Цолов на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиква петдесет и петото заседание на 29.11.2018 г. /четвъртък/ от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. В проекто-дневния ред е предвидено да се приеме годишен планПрочети повече:

Община Ловеч ще се побратимява с Община Османгази, Турция. Предварително съгласие за започване на преговори за побратимяване дадоха общинските съветници на Ловеч. Това стана на заседанието на 25 октомври с 20 гласа „За“, два гласа „Против“ и четири гласа „Въздържал се“. Така бе прието предложението на кмета на Община ЛовечПрочети повече: