Павлин Иванов На последното си заседание, Общински съвет взе решение с голямо мнозинство, да започне спешен ремонт на моста „За никъде“ и речното корито под него. Това става по искане на градската администрация и предложението е внесено по 31-часовата процедура. Според запознати, било обещано на моста със странното име, даПрочети повече:

Шестдесет и второто заседание на Общинския съвет в Ловеч се свиква на 25 април /четвъртък/ от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. Това обяви на 28.03.2019 г. председателят на ОбС Петър Цолов, позовавайки се на чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Проекто-дневниятПрочети повече:

Общинските съветници на Ловеч решиха единодушно (27 гласа „За“, без нито един „Против“ и „Въздържал се“) да подкрепят предложението на кмета Корнелия Маринова за учредяване на стипендия „Академик Димитър Мишев“. Годишната стипендия е в областта на физиката, електрониката, автоматизацията и електротехниката и е на стойност 1000 лева, които ще сеПрочети повече:

Общинските съветници на Ловеч приеха предложението на Корнелия Маринова, кмет на Община Ловеч, за процедура по даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 43952.214.352, землище на град Ловеч. Става дума за мястото, където сеПрочети повече:

Общинските съветници в Ловеч гласуваха единодушно (29 гласа „За“, без нито един глас „Против“ и „Въздържал се“) обявяването на собственост на терен от публична общинска собственост в частна общинска собственост в изпълнение на Закона за частната собственост и тяхното прехвърляне. Става дума за определени по списък имоти, които ще бъдатПрочети повече:

Проекто-дневният ред на Шестдесет и първото заседание на Общинския съвет в Ловеч под председателството на Петър Цолов засега съдържа 34 точки. Общинските съветници се събират на 28 март (четвъртък) 2019 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Шест питания на общински съветници от опозицията са първите точки.Прочети повече:

Шестдесет и първото заседание на Общински съвет -Ловеч се свиква на  28.03.2019 г. /четвъртък/ от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. Това обяви на 28.02.2019 г. председателят на ОбС Петър Цолов, позовавайки се на чл. 25, т. 1  от   Закона за  местното  самоуправление и местната администрация. Проекто-дневният редПрочети повече:

Общинските съветници на заседанието на 28 февруари не приеха отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет Ловеч, датиран към 31 декември 2018 година, както и решения, останали за наблюдение през предходни отчетни периоди, съобщават от пресцентъра на местния парламент. Това стана с 12 гласа „За“, 10 гласа „Против“ иПрочети повече:

Проекто-дневният ред на Шестдесетото заседание на Общинския съвет в Ловеч под председателството на Петър Цолов засега съдържа 25 точки.  Общинските съветници се събират на 28 февруари  (четвъртък)  2019 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Питане на общински съветник е водещата първа точка,  то е колко иПрочети повече:

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 19 и 20 февруари 2019 г. (вторник и сряда). Във вторник се събират три комисии, останалите седем са в сряда. Първа от 12.00 часа се събира постоянната комисия по обществен ред, сигурност и опасност на движението с председател Иван Иванов,Прочети повече: