Седем важни решения за образователните структури в община Ловеч приеха общинските съветници на 27 юни 2019г. Първото решение определя ОУ „Васил Левски”, село Малиново, община Ловеч, за защитено училище за учениците от I до VII клас. Това стана с 25 гласа „За“, един глас „Против“ и един глас „Въздържал се“.Прочети повече:

Павлин Иванов В материалите за постоянните комисии на Общински съвет има входирано предложение от кмета Маринова, на база заявено желание за закупуване на общинско жилище от Виолета Ганева Кутева, в което последната е настанена като наемател по административен ред. Според Община Ловеч, данъчната оценка на имота е в размер наПрочети повече:

Общинският съвет в Ловеч реши да даде съгласие за обявяване от публична в частна собственост на имоти и части от тях и даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собствеността в полза на Агенция пътна инфраструктура /АПИ/ на проектни имоти общинска собственост, които са в землищата на селата Славяни, ЛисецПрочети повече:

Общинските съветници в Ловеч отложиха предложението за именуване на пешеходен мост над Осъм до пл. „Екзарх Йосиф I“ с името „Богоявленски мост“. Това стана по предложение на общинския съветник Минчо Казанджиев, който изтъкна, че не е имало обществено обсъждане за името, няма становище на Ловчанска митрополия и това, че вПрочети повече:

Общинските съветници в Ловеч с пълно мнозинство (30 гласа „За“ и без нито един глас „Против“ и „Въздържал се“) гласуваха да се извърши частично преустройство и пристрояване на имота, публична общинска собственост – училищна сграда, находяща се в ПЕГ „Екзарх Йосиф I”. Това стана на сесията на 30 май, къдетоПрочети повече:

ПОКАНА На основание чл. 25, т. 1  от   Закона за  местното  самоуправление и местната администрация, свиквам ШЕСТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО    заседание на Общински съвет –Ловеч на 30.05.2019 г. /четвъртък/ от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч при следния  проекто-дневен ред  1.Питане на  основание чл.33, ал.1, т.4 от ЗМСМА, чл.104,Прочети повече:

Шестдесет и третото заседание на Общинския съвет в Ловеч се свиква на 3 май, петък, от 17.00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. Това става ясно от поканата до общинските съветници, изпратена от Даниела Димова –Събева, за председател на ОбС съгласно уведомление № ОС -221/03.04.2019 г.

Печалба сочи тазгодишната информация за резултатите от дейността на „Общински пазари“ – Ловеч“ ЕООД, изнесена от Валентин Василев , изпълнителен директор на дружество. Реализираната счетоводна печалба през отчетния период 2018 г. е девет хиляди лева, като предходните години е имало загуба. Предложението е тази печалба да бъде използвана за покриванеПрочети повече:

Ремонтът на пл. „Тодор Кирков“ в Ловеч трябва да завърши до 25 юли 2019 г., съобщи инж. Николай Стоянов – директор дирекция ТИОС в Община Ловеч. Отговорът бе даден по повод на питане на общински съветник по време на заседание на Общинския съвет на 25 април. Първоначалният срок беше 23Прочети повече:

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 16 и 17 април 2019 г. (вторник и сряда).  Във вторник се събират три комисии, останалите седем се събират в сряда. Първа от 14.30 часа се събира комисията за децата, младежта, спорта и НПО с председател Росица Маринова, която има заПрочети повече: