Председателят на Общинския съвет в Ловеч Петър Цолов пренасочи началния час на  петдесет и седмото  заседание на Общински съвет –Ловеч на 9.01.2019 г. /сряда/ от 10.00 часа за 17,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. Проекто-дневният ред остава същия и е от две точки. 1.Приемане на Наредба за изменениеПрочети повече:

Свиква се петдесет и седмото  заседание на Общински съвет –Ловеч на 9.01.2019 г. /сряда/ от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. Председателят на Общинския съвет Петър Цолов се обосновава с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.64, ал.1, т.1,  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговитеПрочети повече:

Петдесет и седмото заседание на Общински съвет -Ловеч се свиква на 31.01.2019 г. /четвъртък/ от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. Това обяви на 28.12.2018 г. председателят на ОбС Петър Цолов на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Общинските съветници приеха календар за спортните дейности за 2019 година,  Календар  за туристическите дейности за 2019 година и средства за разпределение по раздел четвърти – финансиране на инициативи на спортни клубове от Правилник за функционирането на Общински проектен фонд за 2019 година.

Проекто-дневният ред на Петдесет и шестото заседание на Общинския съвет в Ловеч под председателството на Петър Цолов засега съдържа 26 точки.  Общинските съветници се събират на 28 декември (петък)  2018 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Питане на общински съветник е водещата първа точка, питането на МинчоПрочети повече:

Съединението прави силата … корупцията и пари! Много пари! Павлин Иванов След „остроумните“предложения при арест, да могат да забавят уведомяването на близки до 48 часа и още по-правовото решение – да се конфискува имущество без решение на съда, само по преценка на някаква комисия и бам, появява се нова философияПрочети повече:

Обществено обсъждане на идеята за предоставяне от Министерски съвет на Р България за управление от Община Ловеч на гаровия подлез се проведе на 13 декември в залата на Общинския съвет Ловеч. В него взеха участие петима граждани, четирима общински съветници и десет представители на Община Ловеч. Вносителят на предложение неПрочети повече:

Областният управител Георги Терзийски върна за ново обсъждане решение на Общински съвет Ловеч, прието на 29 ноември т.г. С него се дава съгласие да се сключи допълнително споразумение към Договор за аренда на земеделска земя, сключен още през 2014 г. с арендатор „АГРАБИОЕНЕРДЖИ“ ЕООД, Ловеч, предвид изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лисец.
Приетото решение е незаконосъобразно по следните мотиви:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, На 29.11.2018 година се проведе 55-то заседание на Общински съвет – Ловеч. На вниманието на съвета беше поставен за разглеждане въпроса за предоставяне от Министерски съвет на Република България за управление от Община Ловеч на гаров подлез, находящ се в поземлен имот 43952.507.9646, област Ловеч, общинаПрочети повече:

Иво Райнов Миналият четвъртък парламентът одобри държавния бюджет за 2019 година. С него и бюджетните трансфери за българските общини. Тутакси започнаха коментари и се вдигна олелия, че нашата Ловешка община е предвидена с най-малкия трансфер сред областните градове. Разрових се за да проуча доколко е вярно и кога се еПрочети повече: