На днешното заседание на Общинския съвет общинският съветник Иван Минков, председател на комисията по приватизация и следприватизационен контрол, оттегли внесеното предложение за отчет на комисията през 2015 г.  Мотивите  – на заседанието на постоянната комисия са отсъствали двама от състава й. Освен това е необходимо отново да се прегледат материалите,Прочети повече:

С  27 гласа „За“ и нито един „Против“ и „Въздържал се“ Общинският съвет в Ловеч днес, 28.04.2016 г., подкрепи предложението на кмета Корнелия Маринова за подписване на меморандум за сътрудничество между общината и Националната компания „Индустриални зони“ ЕАД. Както стана ясно и на предишното заседание, общинските съветници от всички партииПрочети повече:

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Ловеч, на 28 АПРИЛ /ЧЕТВЪРТЪК/ 2016 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч при следния П Р О Е К Т О – Д Н ЕПрочети повече:

Проекто-дневният ред на единадесетото редовно заседание  на Общинския съвет в Ловеч, което е насрочено за 28.04.2016 г., четвъртък, съдържа 29 точки. Една от най-важните, под № 9, е  подписването на меморандума за сътрудничество между Община Ловеч и Националната компания „Индустриални зони“ ЕАД. Заседанието ще започне с три  питания на общинскиПрочети повече:

Извънредното заседание на Общинския съвет в Ловеч, насрочено за вторник,  19 април, от 17 часа, завърши без да вземе решение по предложените точки. Причината – дневният ред не бе приет, защото гласуването завърши с 12 „за“, 16 „против“ и 2 „въздържал се“. Заседанието бе свикано на основание чл. 64, ал.1,Прочети повече:

Областният управител Ирина Митева върна две решения на общинския съвет в Ловеч, приети на 31 март. С Решение № 115 се актуализира Програмата за управлението и разпореждането с имотите общинска собственост в Община Ловеч през 2016 г. и се учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години, върхуПрочети повече:

Постоянните комисии към Общински съвет- Ловеч, ще заседават на 19 и 20 април (вторник  и сряда). Постоянната комисия по бюджет, финанси и европроекти, под председателството на Виктор Стойчев, ще работи по 15 точки. Сред тях са: Приемане на план-сметка за необходимите средства за дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет-Ловеч.Прочети повече:

Един от най-важните документи, който ще разглеждат на заседанията си всички постоянни комисии към Общински съвет Ловеч, е меморандумът за сътрудничество между Община Ловеч и „Национална компания индустриални зони” ЕАД. Комисиите трябва да дадат съгласие и да възложат на кмета на Община Ловеч да подпише документа. В дейността на „НационалнаПрочети повече:

Председателят на Общинския съвет Ловеч Петър Цолов свиква извънредно заседание във вторник,  19 април, от 17 часа. Заседанието е на основание чл. 64, ал.1, т. 2 във връзка ал. 3 от Правилника за организация и дейност на ОбС – Ловеч. Проектът за дневен ред включва предложение за създаване на общинскоПрочети повече:

Председателят на Общински съвет Ловеч отправя покана за участие в обществено обсъждане на: Отчета за изпълнението на бюджета на Община Ловеч за 2015 година Обсъждането ще се проведе на 13.04.2016 г. /сряда/ от 17.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Ловеч. Отчетът за изпълнението на бюджета на Община ЛовечПрочети повече: