Шестдесет и третото заседание на Общинския съвет в Ловеч се свиква на 3 май, петък, от 17.00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. Това става ясно от поканата до общинските съветници, изпратена от Даниела Димова –Събева, за председател на ОбС съгласно уведомление № ОС -221/03.04.2019 г.

Печалба сочи тазгодишната информация за резултатите от дейността на „Общински пазари“ – Ловеч“ ЕООД, изнесена от Валентин Василев , изпълнителен директор на дружество. Реализираната счетоводна печалба през отчетния период 2018 г. е девет хиляди лева, като предходните години е имало загуба. Предложението е тази печалба да бъде използвана за покриванеПрочети повече:

Ремонтът на пл. „Тодор Кирков“ в Ловеч трябва да завърши до 25 юли 2019 г., съобщи инж. Николай Стоянов – директор дирекция ТИОС в Община Ловеч. Отговорът бе даден по повод на питане на общински съветник по време на заседание на Общинския съвет на 25 април. Първоначалният срок беше 23Прочети повече:

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 16 и 17 април 2019 г. (вторник и сряда).  Във вторник се събират три комисии, останалите седем се събират в сряда. Първа от 14.30 часа се събира комисията за децата, младежта, спорта и НПО с председател Росица Маринова, която има заПрочети повече:

Павлин Иванов На последното си заседание, Общински съвет взе решение с голямо мнозинство, да започне спешен ремонт на моста „За никъде“ и речното корито под него. Това става по искане на градската администрация и предложението е внесено по 31-часовата процедура. Според запознати, било обещано на моста със странното име, даПрочети повече:

Шестдесет и второто заседание на Общинския съвет в Ловеч се свиква на 25 април /четвъртък/ от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. Това обяви на 28.03.2019 г. председателят на ОбС Петър Цолов, позовавайки се на чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Проекто-дневниятПрочети повече:

Общинските съветници на Ловеч решиха единодушно (27 гласа „За“, без нито един „Против“ и „Въздържал се“) да подкрепят предложението на кмета Корнелия Маринова за учредяване на стипендия „Академик Димитър Мишев“. Годишната стипендия е в областта на физиката, електрониката, автоматизацията и електротехниката и е на стойност 1000 лева, които ще сеПрочети повече:

Общинските съветници на Ловеч приеха предложението на Корнелия Маринова, кмет на Община Ловеч, за процедура по даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 43952.214.352, землище на град Ловеч. Става дума за мястото, където сеПрочети повече:

Общинските съветници в Ловеч гласуваха единодушно (29 гласа „За“, без нито един глас „Против“ и „Въздържал се“) обявяването на собственост на терен от публична общинска собственост в частна общинска собственост в изпълнение на Закона за частната собственост и тяхното прехвърляне. Става дума за определени по списък имоти, които ще бъдатПрочети повече:

Проекто-дневният ред на Шестдесет и първото заседание на Общинския съвет в Ловеч под председателството на Петър Цолов засега съдържа 34 точки. Общинските съветници се събират на 28 март (четвъртък) 2019 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Шест питания на общински съветници от опозицията са първите точки.Прочети повече: