Редовното шестдесет и шесто заседание на Общински съвет –Ловеч, се свиква на 25 юли, /четвъртък/ от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. Проекто-дневният ред засега включва 36 точки. Заседанието започва с четири питания на общински съветници – относно колко забрани е издал кмета на общината за ползването наПрочети повече:

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 16 и 17 юли 2019 г. (вторник и сряда).  Във вторник се събират три комисии, останалите седем се събират в сряда. Първа от 14.00 часа на 16 юли ще заседава постоянната комисия по здравеопазване с председател д-р Силвия Дулева, която ще разгледаПрочети повече:

От пресцентъра на Община Ловеч информират, че днес се е провело обществено обсъждане на предложението на кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова за именуване на пешеходен мост над р. Осъм с името „Богоявленски мост“. Става дума за моста до общината, който свързва пл. „Екзарх Йосиф Първи“ с ул. „Васил Левски“Прочети повече:

Официалната делегация на Община Ловеч се завърна от побратимения град Лотошино, Коми, Федерация Русия, с нов тристранен договор, подписан при посещението в периода 3 – 5 юли т.г. Делегацията бе в състав кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова, председателя на Общинския съвет Петър Цолов и заместник-кмета Цветан Георгиев. На 4Прочети повече:

Седем важни решения за образователните структури в община Ловеч приеха общинските съветници на 27 юни 2019г. Първото решение определя ОУ „Васил Левски”, село Малиново, община Ловеч, за защитено училище за учениците от I до VII клас. Това стана с 25 гласа „За“, един глас „Против“ и един глас „Въздържал се“.Прочети повече:

Павлин Иванов В материалите за постоянните комисии на Общински съвет има входирано предложение от кмета Маринова, на база заявено желание за закупуване на общинско жилище от Виолета Ганева Кутева, в което последната е настанена като наемател по административен ред. Според Община Ловеч, данъчната оценка на имота е в размер наПрочети повече:

Общинският съвет в Ловеч реши да даде съгласие за обявяване от публична в частна собственост на имоти и части от тях и даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собствеността в полза на Агенция пътна инфраструктура /АПИ/ на проектни имоти общинска собственост, които са в землищата на селата Славяни, ЛисецПрочети повече:

Общинските съветници в Ловеч отложиха предложението за именуване на пешеходен мост над Осъм до пл. „Екзарх Йосиф I“ с името „Богоявленски мост“. Това стана по предложение на общинския съветник Минчо Казанджиев, който изтъкна, че не е имало обществено обсъждане за името, няма становище на Ловчанска митрополия и това, че вПрочети повече:

Общинските съветници в Ловеч с пълно мнозинство (30 гласа „За“ и без нито един глас „Против“ и „Въздържал се“) гласуваха да се извърши частично преустройство и пристрояване на имота, публична общинска собственост – училищна сграда, находяща се в ПЕГ „Екзарх Йосиф I”. Това стана на сесията на 30 май, къдетоПрочети повече:

ПОКАНА На основание чл. 25, т. 1  от   Закона за  местното  самоуправление и местната администрация, свиквам ШЕСТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО    заседание на Общински съвет –Ловеч на 30.05.2019 г. /четвъртък/ от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч при следния  проекто-дневен ред  1.Питане на  основание чл.33, ал.1, т.4 от ЗМСМА, чл.104,Прочети повече: