Проекто-дневният ред на Петдесет и шестото заседание на Общинския съвет в Ловеч под председателството на Петър Цолов засега съдържа 26 точки.  Общинските съветници се събират на 28 декември (петък)  2018 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Питане на общински съветник е водещата първа точка, питането на МинчоПрочети повече:

Съединението прави силата … корупцията и пари! Много пари! Павлин Иванов След „остроумните“предложения при арест, да могат да забавят уведомяването на близки до 48 часа и още по-правовото решение – да се конфискува имущество без решение на съда, само по преценка на някаква комисия и бам, появява се нова философияПрочети повече:

Обществено обсъждане на идеята за предоставяне от Министерски съвет на Р България за управление от Община Ловеч на гаровия подлез се проведе на 13 декември в залата на Общинския съвет Ловеч. В него взеха участие петима граждани, четирима общински съветници и десет представители на Община Ловеч. Вносителят на предложение неПрочети повече:

Областният управител Георги Терзийски върна за ново обсъждане решение на Общински съвет Ловеч, прието на 29 ноември т.г. С него се дава съгласие да се сключи допълнително споразумение към Договор за аренда на земеделска земя, сключен още през 2014 г. с арендатор „АГРАБИОЕНЕРДЖИ“ ЕООД, Ловеч, предвид изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лисец.
Приетото решение е незаконосъобразно по следните мотиви:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, На 29.11.2018 година се проведе 55-то заседание на Общински съвет – Ловеч. На вниманието на съвета беше поставен за разглеждане въпроса за предоставяне от Министерски съвет на Република България за управление от Община Ловеч на гаров подлез, находящ се в поземлен имот 43952.507.9646, област Ловеч, общинаПрочети повече:

Иво Райнов Миналият четвъртък парламентът одобри държавния бюджет за 2019 година. С него и бюджетните трансфери за българските общини. Тутакси започнаха коментари и се вдигна олелия, че нашата Ловешка община е предвидена с най-малкия трансфер сред областните градове. Разрових се за да проуча доколко е вярно и кога се еПрочети повече:

Председателят на Общинския съвет в Ловеч Петър Цолов на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиква петдесет и шестото заседание на 28.12.2018 г. /петък/ от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. В проекто-дневния ред е предвидена точка за актуализация на капиталоватаПрочети повече:

Общинските съветници в Ловеч все пак гласуваха средствата за болницата, стана ясно след почивка. Общинският съветник Валентина  Митева внесе ново предложение по горещата точка, което този път бе прието с много голямо мнозинство от общинските съветници.  По този начин те надскочиха партийните различия и поставиха на първо място обществените интереси.Прочети повече:

Общинските съветници в Ловеч не приеха точката, която в цялост дава съгласие за отпускане на 35 000 лева за закупуване на видеогастроскоп Pentax модел EG – 250 Kp, центрофуга и термостат NUVE EN 032 инкубатор за нуждите на МБАЛ „Проф.д-р П. Стоянов“ АД Ловеч. Това съобщава пресцентъра на Съвета. Сумата бешеПрочети повече:

Ученици от Младежката академия за демокрация и развитие към сдружение „Знание“ в Ловеч посетиха заседанието на Общински съвет Ловеч на 29 ноември. Те проследиха над час работата на общинските съветници и се започнаха с правилата на работа и тематиката на част от обсъжданите точки от дневния ред. Преди това ученицитеПрочети повече: