Областният управител Ваня Събчева обяви две заповеди и едно решение на кмета на Троян за нищожни, обжалвани по реда на АПК. Това стана след разглеждане на получена жалба на Тонимир Гечев от Троян. От решението на областния управител става ясно, че се касае за Заповед № 1456/18.11.2019 г., Заповед №Прочети повече:

По предложение на общинския съветник Младен Близнаков Общинският съвет в Ловеч на заседание на 13 февруари отхвърли две молби за отсрочване на изплащане на задължения. Предложението да не се разглеждат молбите бе с мотиви за недостатъчна финансова информация и липсата на представител на съответните институции в залата. Гласуването показа 14Прочети повече:

Пламен Христов, БНР Общинският съвет в Ловеч не прие предложението на кмета Корнелия Маринова за четвърти заместник-кмет. Предвиждаше се новият ресор да е за демографските проблеми, защитата от дискриминация и жилищното настаняване.

Приет беше и проекто-бюджетът, капиталовите разходи на Община Ловеч за 2020 година и актуализирана тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности 2020-2022 година. Това стана с 23 гласа „За“, три гласа „Против“ и три гласа „Въздържал се“. „Бюджетът е с много ясни приоритети, достатъчно е да сте присъствали на общественото обсъждане“,Прочети повече:

ПОКАНА На основание чл. 25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Ловеч, на 13 ФЕВРУАРИ /ЧЕТВЪРТЪК/ 2020 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч при следния п р о е к т о –д н е вПрочети повече:

Павлин Иванов В Общински съвет Ловеч е постъпило предложение от кмета Корнелия Маринова, с което се предлага на съветници да одобрят основните трудови възнаграждения на кмета на община Ловеч, кметовете на кметства,както и средствата за работни заплати  и осигурителни вноски на кметските наместници. Маринова предлага нейната основна заплата да станеПрочети повече:

Павлин Иванов От публикуваните материали за предстоящото заседание на Общински съвет Ловеч, което ще се проведе на 13 февруари 2020 г., виждаме, че кмета Корнелия Маринова предлага на съветници да одобрят предложените от нея промени в структурата и числеността на администрацията. Най-шокиращата от тях е искането на Маринова, да бъдеПрочети повече:

В Община Ловеч досега са постъпили 56 искания от домсъвети за саниране на жилищни сгради, от тях 55 са получили от междинната комисия решение за допустимoст – т.е. могат да се санират. Въпросът е в липсата на достатъчен финансов ресурс, който е на изчерпване. Това съобщи заместник-кметът на Община ЛовечПрочети повече:

Общинските съветници в Ловеч решиха да изменят т.2 от предложението за именуване на Драматичен театър – Ловеч, с името „Стефан Данаилов“, като вместо текста „задължава кмета да предприеме необходимите действия за изпълнение на решението“ да се запише „да изпрати предложението до Министерството на културата“. Това стана на заседанието на 30Прочети повече:

Общинските съветници в Ловеч прекратиха дейността на „Общински пазари-Ловеч“ ЕООД с управител Валентин Василев. Това стана на заседанието на 30 януари 2020 г., а гласуването показа 21 гласа „За“, четири гласа „Против“ и три гласа „Въздържал се“. Открива се производство за ликвидация на общинското дружество, като за ликвидатор бе избранПрочети повече: