Областният управител Ваня Събчева вкара в Административен съд решение на Общински съвет Ловеч, прието на 26 септември с 18 гласа „за“, 1 „против“ и 12 „въздържал се“. С него е прието да се проведе местен референдум с въпрос: „Желаете ли Община Ловеч да обособи общинско дружество В и К –Прочети повече:

Обща снимка пред сградата на Община Ловеч си направиха общинските съветници след края на последната сесия на 26 септември. Всички, начело с председателя на ОбС Петър Цолов, бяха във видимо приповдигнато настроение. Това съобщават от Общински съвет Ловеч. Днешното заседание премина при дневен ред от 20 точки, като две бяхаПрочети повече:

В началото на заседанието на Общински съвет Ловеч на 26 септември бе даден писмен отговор от страна на Корнелия Маринова – Кмет на Община Ловеч, на постъпило питане с вх. № ОС-610/09.09.2019 г. от гражданина Николай Стоянов. За това съобщават от пресцентъра на Общински съвет Ловеч. На поставените въпроси сеПрочети повече:

Проекто-дневният ред на последното за този мандат шестдесет и девето заседание на Общински съвет –Ловеч, насрочено за 26.09.2019 г. /четвъртък/, включва 18 точки. Заседанието се свиква от председателя Петър Цолов, позовавайки се на чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. В началото на сесията имаПрочети повече:

Общинските съветници на Ловеч приеха с 27 гласа „За“, без гласове „Против“ и един глас „Въздържал се“ решение за изключения от минималния брой на учениците, под минималния брой в паралелка, съгласно Приложение № 7, към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образованиеПрочети повече:

Областният управител Ваня Събчева върна решение на Общинския съвет в Ловеч, с което определя цената за предоставяне под наем на имоти с начин на трайно ползване полски пътища – общинска собственост, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите и напоителни канали, които не функционират, попадащи вПрочети повече:

Председателят на Общински съвет-Ловеч, Петър Цолов, на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиква Шестдесет и осмото заседание на 13.09.2019 г. /петък/ от 17,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. Проекто-дневният ред е от една точка – изключения от минималния брой наПрочети повече:

Общинските съветници на Ловеч на своето заседание на 29 август 2019 г. не стигнаха до съгласие и не приеха предложението относно  обекта АМ „Хемус“. Предложението бе отхвърлено с 15 гласа „За“, два гласа „Против“ и два гласа „Въздържал се“. Но понеже става дума за разпоредителна сделка, бяха необходими  22 гласаПрочети повече:

От Общински съвет Ловеч изпратиха следното съобщение до медиите: Отдаването на помещения под наем от Община Ловеч не е въпрос на симпатия или антипатия, а става след решение на Общинския съвет. Освен това съответният желаещ все пак трябва да подаде заявление и да попълни необходимите документи. Това става при спазванеПрочети повече:

Общинските съветници на Ловеч одобриха кандидатите за съдебни заседатели при Окръжен съд-Ловеч, които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Апелативен съд-Велико Търново. Това стана на заседание на 29 август след следното гласуване 19 гласа „За“, два гласа „Против“ и без гласове „Въздържал се“. Одобрени бяха и кандидатиПрочети повече:

ПОКАНА На основание чл. 25, т. 1 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам ШЕСТДЕСЕТ И СЕДМОТО заседание на Общински съвет–Ловеч на 29.08.2019 г. /четвъртък/ от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч при следния п р о е к т о – д н е вПрочети повече:

Общинските съветници в Ловеч на сесията на 25 юли приеха с пълно мнозинство три важни отчета на местните силови структури. Като „успешна“ се отчита дейността Рaйонно управление – Ловеч, през първото шестмесечие на 2019 година, с два пункта е нараснала разкриваемостта на престъпленията. Двадесет процента повече приходи отчитат от отделПрочети повече:

Общинските съветници на Ловеч на 25 юли приеха решението да именуват пешеходен мост над р. Осъм с името „Богоявленски мост“, като това стана с 27 гласа „За“, без гласове „Против“ и  един глас „Въздържал се“. Става дума за моста до общината, който свързва пл. „Екзарх Йосиф Първи “ с ул.Прочети повече:

Теодор Арсов е член на Постоянна комисия за децата, младежта, спорта и НПО в Общински съвет Ловеч и негов  зам. председател Павлин Иванов На 18.07.2019 г. патрул на КАТ е спрял за проверка шофираният от общинският съветник от ДПС Теодор Арсов автомобил. Полицаите са поискали да направят тест за алкохолПрочети повече: