Да се закрие Домът за деца, лишени от родителска грижа „Параскева Нейкова“ и в Защитените пространства там да се разкрие Център за настаняване от семеен тип като държавно делегирана дейност. Предложение за това отправя до общинския съвет кметът Минчо Казанджиев, съобщават от пресцентъра на Общински съвет. Подкрепа за това намерениеПрочети повече:

От 19 януари 2013 г. всички нови свидетелства за управление, издадени в ЕС, ще представляват пластмасова „кредитна карта“ със стандартен европейски формат и по-сигурна защита, съобщават от ЕК.  Новото европейско свидетелство постепенно ще замени повече от 100 различни модела от хартия и пластмаса, които в момента се използват от над 300 млн. водачиПрочети повече:

http://greentech-bg.net   След инцидента във Фукушима през март 2011 германското правителство взе решение за незабавно спиране на осемте най-стари ядрени реактора и уреди законодателно спирането на всички останали ядрени реактори в страната до 2022 г. Това решение се радва на широка политическа подкрепа в Германия. Навън то бе окачествено катоПрочети повече:

Областен информационен център–Ловеч проведе днес заключителна пресконференция с журналисти за отчитане на дейността на центъра за 2012г. и запознаване с планираните за 2013 година дейности и събития. С обобщени данни за работата на мрежата от 28 областни информационни центрове в страната, управителят на ОИЦ-Ловеч, Нели Митева откри  пресконференцията и сподели,Прочети повече:

На 06 декември 2012г. Областен информационен център – Ловеч се включи в инициативата Седмица „Европа – България“ и участва в срещи с граждани по покана на ръководствата на читалище „Пробуда – 1926г.“, село Йоглав и читалище  „Просвета – 1901г.“, село Слатина. Инициативата е част от национална кампания и се организираПрочети повече:

Проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата му стойност е 558 529,21 лв, а периодът на изпълнение 18 месеца. “Проект „Координиране на местни политики в областПрочети повече:

Общо 133 представители на общински администрации, местни инициативни групи, институции,  бизнес, читалища, НПО, училища, детски градини, кметства бяха информирани за процеса на планиране на следващия програмен период 2014 – 2020г., Стратегията Европа 2020, Националната програма за развитие „България 2020“, тематичните цели, залегнали в Договора за партньорство между България и ЕвропейскияПрочети повече:

Депутатите ще дискутират липсата на резултати от срещата на върха миналата седмица по Многогодишната финансова рамка (МФР) 2014-2020г. с Херман Ван Ромпой във вторник, 14.30-16.00. Страните членки са все още далеч от постигането на споразумение. Председателят на Европейския парламент Мартин Шулц се обърна към Европейския съвет, предупреждавайки някои гласни страниПрочети повече:

2013 г. е определена официално за „Европейска година на гражданите“. 20 години след въвеждането на гражданството на ЕС, акцентът през годината ще бъде поставен както върху това, което вече е постигнато в полза на гражданите, така и върху намирането на отговор на техните очаквания за бъдещето. Решението на Европейския парламент иПрочети повече:

Последното предложение за бюджет на ЕС за 2014-2020 г. не беше достатъчно добро и би създало редица проблеми за България. Това заяви Ивайло Калфин по повод провала на преговорите в Брюксел за постигане на съгласие по дългосрочните разходи на ЕС. Калфин е докладчик на на Европейския парламент Ивайло Калфин заПрочети повече: