Иво Райнов Знаят ли ловешките граждани колко са платили заради лошо изпълнение, нередни обществени поръчки, забавени срокове или неизпълнение на договори по европейски проекти? Представа си нямат. Нито за броя на наложените санкции, нито за парите, които са изтекли от джоба на всеки данъкоплатец в общината. А гражданите имат правоПрочети повече:

Община Ловеч в момента изпълнява 11 проекта по 3 оперативни програми. Това съобщи на последната пресконференция за годината на 19 декември кметът Корнелия Маринова. Проектите са следните:                    По ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.  – 9 проекта – Приоритетна ос 1   „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ – процедура за предоставяне наПрочети повече:

Европейската комисия наложи глоба на „Български енергиен холдинг“ (БЕХ), неговото дъщерно дружество за доставка на газ „Булгаргаз“ и неговото дъщерно дружество за газова инфраструктура „Булгартрансгаз“ („групата БЕХ“) в размер на 77 068 000 евро за блокиране на достъпа на конкуренти до ключова газова инфраструктура в България в нарушение на антитръстовитеПрочети повече:

От Областният информационен център съобщиха данни за изпълнението на Оперативните програми 2014-2020 в област Ловеч към 3 декември 2018 г. Общо за страната По данни от Информационната система за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България – ИСУН 2020, към 3 декември 2018 г. при общПрочети повече:

Към днешна дата са демонтирани всички преместваеми обекти на площад „Тодор Кирков“ в Ловеч, където се извършва голям ремонт по проект. В момента фирмата-изпълнител  изпълнява следните дейности. Извършва се демонтаж на настилката в зоната на паметника и зоната на „Покрития мост“, както и край хотел „Вароша“, комплекс „Орбита“, бившата „Винарна“Прочети повече:

Премахване на всички гранични проверки на България и Румъния с държавите от Шенген ·  Премахване на всички български и румънски гранични проверки: сухопътни, морски и въздушни с държавите от Шенген   · Текущите гранични проверки имат отрицателно икономическо въздействие и нарушават доверието на гражданите   · Хърватия също трябва да се присъедини къмПрочети повече:

Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, Владислав Горанов – Министър на финансите и Румен Порожанов – Министър на земеделието, храните и горите, подписаха на 14 ноември 2018г. тристранно споразумение, според което задълженията на Община Тетевен към Държавен фонд „Земеделие“ в размер на 987 848.54 лв. се намаляват с 80Прочети повече:

От област Ловечсамо общините Априлци и Троян ще се възползват от изграждането на точки за безплатен безжичен интернет на обществени места по инициативата WIFI4EU

На 4 декември 2018 г. Областен информационен център – Ловеч отчете пред журналисти от местни, регионални и национални медии проведените събития, както и напредъка в изпълнението на оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони за област Ловеч. Какво постигаме чрез Европейските фондове и какво предстои, стана тема наПрочети повече:

Дни преди световния Ден на хората с увреждания, в Община Троян беше монтирана платформа за хора с двигателни увреждания. Както през месец август Община Троян информира, проект на администрацията беше одобрен за финансиране и реализация, в извънредна кампания на проект „Красива България“ (ПКБ). Припомняме, че в периода 21.06.-23.07.2018 г. сеПрочети повече: