Йордан Найденов Известен с добрите си възможности за чудесна почивка, язовир Сопот беше предпочетен от много риболовци през празничния уикенд. Приключила с мръстенето рибата започна да търси активно стръвта. Има регистрирани добри удари на смадоци на тежко от брега на стръв уклейка и от лодка на тролинг. Други колеги бяхаПрочети повече:

д-р Й. Найденов, ИАРА Ловеч При извършена нощна проверка на язовир Сопот са открити три мрежи / уклеарници/с обща дължина от 300 метра за улов на риба от вида уклей. Мрежите са извадени от водата и са иззети с констативен протокол. Уловената 23 кг. риба уклей е  дарена на зоопаркаПрочети повече:

При извършена проверка на язовир Сопот във водата са открити 17 броя хрилни рибарски мрежи. Три фланга от по 500 метра в мръстилищната зона и в  близост до стената на язовира са открити още 200 м. мрежи за улов на уклей.  Уловената риба е 138,5 кг., като от нея 7Прочети повече:

Д-р Йордан Найденов По долното течение на р. Осъм е истински панаир от рибари. За да си натопиш въдицата идваш по тъмни доби или трябва да имаш резерве от колега. В края на зимата когато водораслите и жабуняка още не са се развили, кефала и скобара изпитват белтъчен глад иПрочети повече:

Д-р Йордан Найденов На Трифон Зарезан някои зарязват, а  други ловят риба с мрежи на язовир Сопот. ИАРА Ловеч с помощта на  Данчо Колев, риболовец,  изваждат от водата 250 м . хрилни мрежи заложени в близост до частна къща. Уловените живи маломерни шаранчета и бели риби са пуснати обратно въвПрочети повече:

През седмицата бяха диагностицирани серологично 3 положителни проби за Трихинелоза на лица в различна възраст от гр.Троян, съобщават от РЗИ Ловеч. Всички са консумирали една и съща храна, в т.ч. многократно свинско месо – домашно и дивечово. Клиничничните прояви при тримата положителни са типични за трихинелоза, изявяващи се с повишаванеПрочети повече:

РДГ – Ловеч изпълнява изискванията на Закона за лова и опазване на дивеча по: опазването, разселването и ползването на дивеча; придобиването и упражняването на правото на лов; провеждането на организирания ловен туризъм; изпълнението на ловностопанските планове и на ловностопанските мероприятия, заложени във финансовите планове на държавните предприятия, и на ЗаконаПрочети повече:

Георги Тодоров инспектор на ИАРА Ловеч със съдействието на известния ловешки риболовец Данчо Колев изваждат бракониерски мрежи от водите на яз. Сопот. Мрежите са дълги 350 метра и са заложени от неизвестни лица.Това съобщи Началника на инспекцията д-р Йордан Найденов. От тях са освободени и пуснати обратно във водата надПрочети повече:

д-р Костурков По река Осъм в момента е активен скобара и морунажа. В по горните течения близо до Ловеч се ловят морунажи с впечатляващи размери от 30 см и над кило, а скобарите са по кило и половина, гърбави и извити като жетварски сърпове. За захранка се използва варено житоПрочети повече:

Д-р Йордан Найденов Все още с мътни и буйни води рано тази сутрин Осъма е окупиран от риболовци. Под гр.Ловеч във вировете до митичното за рибарите с. Умаревци кипи страшен риболов. Хвърлиш вадиш! „Живарниците ги изядоха молците! Цяло лято суша нищо не пипаше, но сега кефа е голям“!- вървеше лафаПрочети повече: