Епидемичната ситуация по отношение на острите респираторни заболявания и грип е спокойна във всички общини на областта, като заболяемостта е под епидемичните стойности. Съобщени са 40 заболели през седмицата с ОРЗ, което формира заболяемост 109, 32 на 10 хил. население за гр.Ловеч. През периода от 17 до 23 януари 2014Прочети повече:

Постъпилата  информация в отдел „Противоепидемичен контрол” за регистрирани случаи с ОРЗ и Грип в гр.Ловеч и общините на територията на област Ловеч показа тенденция на спадане или задържане на заболяемостта в рамките на обичайната за сезона.                      За периода 10.02. – 16.02.2014 г. регистрираната висока заболяемост на територията на общ.Прочети повече:

През изминалата седмица (периода 03.02.2014-09.02.2014г. включително) се е запазила тенденцията на голям брой регистрирани болни с остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип на територията на някои от общините на област Ловеч. В община Ловеч заболеваемостта се задържа висока – над епидемичните нива – 341,6 на 10 хил.население, при 390,8 наПрочети повече:

През периода от 06 до 12 януари 2014 г. епидемиологичната обстановка в Ловешка област е спокойна. Регистрирани са 4 случая на варицела на деца – 3 за гр.Ловеч и 1 за гр.Угърчин. Заболяемостта от остри респираторни заболявания за гр.Ловеч е 142,1 на 10 хиляди население, като бележи  покачване в сравнениеПрочети повече:

В Държавен вестник, бр.106 от 10.12.2013г. е публикувано изменение на Наредба №15/2006г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, при което се въвежда заверка и регистрация в РегионалнатаПрочети повече:

Във връзка с Писмо на Министерство на здравеопазването, здравните инспектори на РЗИ Ловеч осъществиха засилен контрол в празничните и почивни дни около Коледа и Нова година в обектите за хранене и развлечение и открити обекти за спазване забраната за тютюнопушенето. През периода от 21 до 31 декември 2013 г. бяхаПрочети повече:

През периода от 09 до 14 декември 2013 г. включително, на територията на Ловешка област са регистрирани 18 случая на варицела на деца от гр.Ловеч, посещаващи детски заведения, съобщават от РЗИ Ловеч.            Има и 1 случай за ученик в ОУ “Христо Ботев” гр.Троян, заболял от скарлатина. Предприети са необходимитеПрочети повече:

На 4 декември 2013 г. доброволци на БМЧК и доброволците към Библиотека „Проф. Беню Цонев” бяха обучени от Росица Христова – представител на РЗИ Ловеч на тема „ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции”. В обучението бяха дискутирани начините на заразяване с ХИВ/Спин, стадии на протичане, разликата между ХИВ и СПИН, каПрочети повече:

През периода от 25 ноември до 1 декември 2013г. включително на територията на Ловешка област е регистрирана заболяемост от остри респираторни инфекции 174,91 на 10 хил.население, при 98,39 на 10 хил. за  предходната седмица, информират от РЗИ Ловеч. Повишението е закономерно за сезона.           Регистрирани са и 4 случая наПрочети повече:

39 пациенти с ендокринни заболявания бяха прегледани безплатно в рамките на 16-ата инициатива по Социално-здравния проект на община Ловеч и «Унифарм» АД, по който се работи съвместно от 2007 г., информират от ловешкото кметство. Консултациите извърши на 22 ноември доц. д-р Владимир Христов, водещ български ендокринолог и директор на МедицинскиПрочети повече: