За периода 12.-16.12.2016 г. здравните инспектори са извършили общо 14 проверки, от които 2 проверки в учебни заведения за спазване на съгласувани седмични разписания в гр.Ловеч, 11 проверки на автомати за топли напитки и закуски в училища в гр. Ловеч, 1 проверка на ДГ с.Радювене за спазване на здравословното храненеПрочети повече:

Село Йоглав, община Ловеч, е сред малкото села, в които има постоянно живеещо и практикуващо медицинско лице. И това в продължение на 60 години неизменно е Гацка Иванова. И днес фелдшерката полага грижи за здравето на йоглавчни. Прави го въпреки трудностите – например в работата си влага повече средства, отколкотоПрочети повече:

За периода 05. – 09.12.2016 г. здравните инспектори са извършили общо 12 проверки, от които 2 проверки в учебни заведения за спазване на съгласувани седмични разписания в селата Глогово и Градежница, 2 проверки на бюфети в училища в гр. Ловеч и 3 проверки на ДГ за спазване на здравословното храненеПрочети повече:

От РЗИ Ловеч съобщават, че за периода 28.11.2016 – 04.12.2016 г., включително на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки както следва: Дихателни инфекции: Варицела – 15 случая, от които 9 в ДГ “Детелина” гр.Ловеч, 2 в ДГ „Слънце” гр.Ловеч; 2 за с.Прочети повече:

За периода 21– 25.11.2016 г. здравните инспектори при РЗИ гр. Ловеч извършиха  7 проверки на  обекти с обществено предназначение  (3 фризьорски и козметични салона, 3 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 1 обществена пералня). Не се установи несъответствие с действащата нормативна уредба. За същия период са извършени 4Прочети повече:

Да се иска деветмесечен финансов отчет на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД – Ловеч, както и да се поканят всички от съвета на директорите на болницата на заседание на постоянната здравна комисия към Общинския съвет, което ще се проведе другата седмица. След като си съставят мнение за ситуацията, общинскитеПрочети повече:

Пред пълна зала премина представянето на „Есенно-зимна приказка“, театрална постановка- презентация на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“- гр. Ловеч. Основни участници в постановката бяха деца и младежи от „Центрове за настаняване от семеен тип“, „Защитени жилища“ и деца от община Ловеч. Официални гости на събитието бяха г-н ВенциславПрочети повече:

Секретариатът на ОС на БЧК в Ловеч спечели за пети път проект «Осигуряване на топъл обяд за деца» по програма «Партьорска мрежа за благотворителност». По проекта, който е с продължителност от 1 декември 2016 до 31 март 2017 г., ще се организира трапезария в столовата на СУ«Васил Левски» в Ябланица,Прочети повече:

Безплатни изследвания за ХИВ/СПИН организират от сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ и Регионална здравна инспекция- Ловеч, по случай 1-ви декември- световен ден за борба със СПИН. На 1-ви декември- световен ден за борба със СПИН, ще се проведат безплатни  изследвания за ХИВ/СПИН от Регионална здравна инспекция- Ловеч и сдружение „ГражданскиПрочети повече:

За периода 21– 25.11.2016 г. здравните инспектори при РЗИ гр. Ловеч извършиха   86  проверки на  обекти с обществено предназначение  (31 съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, 26 водоизточника за централно водоснабдяване, 13 фризьорски салона, 4 транспортни средства, 3 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 3 гробищни парка и по 1Прочети повече: