Областният координатор на БМЧК – Яна Георгиева проведе обучение на 15ти септември на доброволците от „Център за работа с доброволци към Регионална библиотека „проф.Беню Цонев” за оказване на първа долекарска помощ. Доброволците с интерес изслушаха лекцията като се включиха активно и усвоиха умения за превързван на рана, изгаряне, счупване накрайник,Прочети повече:

Областната епизоотична комисия разпространи до всички кметове на общини писмо на Българската агенция по безопасност на храните, изпратено до всички областни управители в страната във връзка с Африканската чума по свинете. Те от своя страна трябва да го разпространят до всички населени места в областта с цел запознаване на населениетоПрочети повече:

За периода 20.08.2018г. – 24.08.2018г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 49 проверки на обекти с обществено предназначение: 5 места за настаняване, 1 фитнес зала, 11 фризьорски и козметични салони, 1 централен водоизточник, 1 обект за съхранение и търговия с козметични продукти, 3 детски градини, 7 местни водоизточника,Прочети повече:

Медицински екип ще измерва безплатно кръвно налягане и кръвна захар на жителите от гр. Ловеч в събота, 25 август, пред катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“. Здравната кампания се организира от АГРИОН ИНВЕСТ АД, които осигуряват специално оборудван мобилен център в периода от 8.00 ч. до 10.00 ч. ОбщинаПрочети повече:

асеиЗа периода 06.08.2018г. – 10.08.2018 г. инспектори от РЗИ – гр.  Ловеч извършиха  58 проверки на обекти с обществено предназначение: 6 места за настаняване, 17 фризьорски и козметични салони, 4 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 3 гробищни парка, 25 плувни басейна и 3 хотела в гр. Ловеч,Прочети повече:

За периода 23.07.2018г. – 27.07.2018г. инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха  29 проверки на обекти с обществено предназначение: 4 места за настаняване, 7 фризьорски и козметични салони, 1 централен водоизточник, 1 местен водоизточник, 1 гробищен парк, 2 съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, 7 плувни басейна и 6 хотела в гр. Прочети повече:

Заседание на областната епизоотична комисия бе свикано от областния управител Георги Терзийски по изрична заповед на министъра на земеделието, храните и горите във връзка с усложнената епизоотична обстановка в страната и Европа. То бе водено от председателя на комисията зам.-областния управител Илиян Тодоров и темата бе обсъждане и предприемане  наПрочети повече:

През седмицата в отдел „Лабораторни изследвания” са изследвани 13 бр. проби вода-питейна от централни водоизточници от: с. Владиня, с. Горан, с. Дойренци, с. Дренов, с. Баховица, с. Слатина, с. Тодоричене. По изследваните микробиологични и химични показатели пробите вода съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначенаПрочети повече:

Иво Райнов Състоянието на ловешката болница предизвика ожесточени обществени полемики през последните една-две години. Всеки има мнение и припознава виновни. Спасители много, но никой не си спомня с действие или бездействие да носи и частица отговорност за съсипването на болничното заведение. Както съм посочвал и друг път всички карти трябваПрочети повече:

През м.май беше изготвен Анализ на състоянието на състоянието на специалистите в областта на здравеопазването, съобщават от РЗИ Ловеч. Данните за осигуреност на населението на област Ловеч със съответния вид специалисти показва следните характеристики: Лекарите, упражняващи придобита специалност са 369 (без дублиране в лечебните заведения), което дава осигуреност на населениетоПрочети повече: