Община Ловеч обявява за публично обсъждане проект на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016-2019 г. и проект на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 година. Двата проекта са публикувани на интернет страницата на Община Ловеч www.lovech.bg. на 05.01.2016 година и са наПрочети повече:

Община Ловеч публикува информация за свободните работни места в нейната структура. За повече информация за обявените позиции, може научите или като изтеглите съответните документи от линка към всяка обява за позиция или от официалният сайт на Община Ловеч. – Конкурс за длъжността Младши експерт „Околна среда“                    Цялата информация наПрочети повече:

ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЯВЯВА КОНКУРС за избор на експерт „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Ловеч, при следните условия: Минимални изисквания: – висше образование – степен бакалавър – професионален опит – минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинга и контрола и реализацията на проекти с европейскоПрочети повече:

ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЯВЯВА КОНКУРС за избор на експерт „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Ловеч, при следните условия: Минимални изисквания: – висше образование – степен бакалавър – професионален опит – минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинга и контрола и реализацията на проекти с европейскоПрочети повече:

ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И СОЦИАЛНИЯ ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА ПЕРИОДА 2013-2015 Г. Община Ловеч отправя покана за участие в общественото обсъждане на:     1. Програма за развитие на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Ловеч за периодаПрочети повече:

ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2012 г.  И ПРОЕКТ  НА  БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2013 г.      Община Ловеч отправя покана за участие в общественото обсъждане на:      1.    Отчета за изпълнението на бюджета на Община Ловеч за 2012Прочети повече:

(Обновена – началният час на обсъждането е 17.30 ч.) Покана за обществено обсъждане на проект за Наредба за предоставяне на прилежащата площ – частна собственост на Община Ловеч – към сгради етажна собственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване от съответната етажна собственост. Община Ловеч кани гражданитеПрочети повече:

Павлин Иванов „Ловеч днес“ създава нова рубрика „Обяви на Община Ловеч“, в която безплатно за администрацията, ще бъдат публикувани всички официално обявени обяви на Община Ловеч. Предприемам тази стъпка с цел по-широката информираност на бизнеса и заинтересованите лица за търговете и обществените поръчки, в които могат да участват. За месецПрочети повече: