Документът съветва и как да се плати на части просрочен дълг Радосвета Коева НА Наръчник по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) може да бъде изтеглен от интернет страницата на Националната агенция за приходите – www.nap.bg.  Документът е изготвен, за да се улеснят гражданите и фирмите, както и служителите на НАП, приПрочети повече:

Изтича срокът за дистанционна връзка на касовите апарати Радосвета Коева НАП Дружествата, които през 2011 г. не са извършвали дейност, подават декларация за облагане с корпоративни данъци през тази година. Формулярът съдържа единствено демографските данни на задълженото лице и част, в която се декларира, че за данъчния период не еПрочети повече:

Най-много дискотеки от Благоевград и София с осигурена  онлайн връзка с агенцията Радосвета Коева НАП По един касов апарат на всеки десет минути се връзва с НАП. Това сочи статистиката за фискалните устройства с онлайн връзка с приходната агенция.  По последни данни 225 000 касови апарати вече имат осигурена дистанционна връзкаПрочети повече:

Радосвета Коева НАП По-малко от две седмици остават до изтичането на крайния срок за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци. Тази година срокът изтича на 2 април, тъй като 31 март се пада в събота и е почивен ден. До тази дата формулярите трябва да бъдат подадени вПрочети повече:

Радосвета Коева НАП До 2 май 2012 предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили доходи през 2011 г. на физически лица, различни от тези по трудов договор, са длъжни да представят в НАП справка за изплатените суми. НАП сравнява информацията с доходите, описани от физическите лица в техните годишниПрочети повече:

Радосвета Коева НАП   Електронен калкулатор, който автоматично изчислява дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях е публикуван на интернет страницата на НАП – www.nap.bg. Електронната услуга на приходната администрация е напълно безплатна, а за ползването й не е необходим електронен подпис. С помощта на здравноосигурителния калкулатор могат да се изчислятПрочети повече:

Облекчението за ипотечен кредит – и за период преди брака Радосвета Коева НАП Брошура, издадена от Националната агенция за приходите обяснява всички законни начини за намаляване на данъците върху доходите на физическите лица. Диплянката, която се разпространява в офисите на приходното ведомство подробно описва възможностите за намаляване на данъка катоПрочети повече:

Радосвета Коева НАП Последният срок за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци изтича на 2 април 2012 г. Това е така, защото 31 март е събота. Данъкът се заплаща в същия срок. Всички фирми, които подадат декларациите си по електронен път ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративенПрочети повече:

Информационният център спести 50 000 посещения в офисите на НАП Радосвета Коева НАП Над 50 000 посещения на граждани и представители на фирми са спестени от Информационния център на Националната агенция за приходите (НАП) за първите два месеца на 2012 г. От началото на годината до края на февруари 2012 г.,Прочети повече:

Радосвета Коева                  Мнението на нашите клиенти е важно за нас по пътя ни към предоставяне на все по-качествено обслужване, което да стимулира доброволното изпълнение на задълженията на фирмите и гражданите твърдят от офиса на НАП в гр.Ловеч. За това стартирахме в края на м. януари анонимна анкета под мотото:„ВашетоПрочети повече: