Радосвета Коева НАП Годишна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2014 година. Те попълват отделен формуляр – образец 1010а. В него фирмите декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходиПрочети повече:

Данъчните от Ловеч отново влизат в училищата, за да разяснят данъците и осигуровките Радосвета Коева НАП Таблет получи първият късметлия в играта на НАП „Парола: Касова бележка“. Името му е Тихомир Игнатов от град Свищов. Късметлията бе изтеглен от актьора Димитър Рачков сред 900 участници. Целта на играта, която еПрочети повече:

Радосвета Коева НАП Всеки български гражданин може да провери здравно-осигурителния си статус 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието с обаждане на информационния телефон на НАП 0700 18 700. Услугата е изцяло автоматична и изисква въвеждането на ЕГН, като дава отговор дали здравните права на съответния потребител са прекъснати илиПрочети повече:

Радосвета Коева НАП И през 2015 г. един от членовете на младо семейство с ипотечен кредит може да намали сумата от годишните данъчни основи с лихвените плащания по заема през годината. Данъчното облекчение за млади семейства дава възможност да се приспаднат от сумата от годишните данъчни основи лихвените плащания поПрочети повече:

Радосвета Коева НАП Доходите от стопанска дейност на едноличните търговци се облагат със ставка от 15%, а за останалите доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, всички физически лица заплащат 10% данък. Така например едноличен търговец, чиято дейност е производство на керамика, ще заплати 15% данъкПрочети повече:

Радосвета Коева НАП Всеки гражданин с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП може да провери вноските, които агенцията е превела към универсален или професионален фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (вноските за втора пенсия). Справката се извършва онлайн и е безплатна. Издаването на ПИК също е безплатно, кодът е валиденПрочети повече:

Радосвета Коева НАП Почти 5200 са самоосигуряващите се лица в област Ловеч. Такива са хората, упражняващи свободни професии, еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски и неперсонифицирани дружества, занаятчии, земеделски производители, както и лицата, чиято дейност се облага с патентен данък. За тази година, тези от тях, които желаят могатПрочети повече:

  На провелата се на 16.01.2015 г. пресконференция, директорът на офиса на НАП в гр.Ловеч – Виктор Стойчев отбеляза основните акценти в данъчно осигурителната кампания 2015 г. и предприетите действия в региона във връзка с регистрацията и дерегистрацията по ЗДДС. Стойчев изтъкна, че тази година има нови образци на декларациитеПрочети повече:

Радосвета Коева НАП Общо 2000 данъчни декларации бяха подадени „офлайн“ (в офисите на НАП) през първите три часа от данъчно-осигурителната кампания на 2015 г., а в офиса на НАП в гр.Ловеч – те са 2. Декларациите, подадени от физически лица по интернет до момента са 30.Ловчалиите подали декларациите си „онлайн“Прочети повече:

Гражданите декларират онлайн без е-подпис Радосвета Коева НАП Новите годишни декларации за облагане на доходите на физическите лица и за корпоративните данъци вече са публикувани на сайта на НАП. Формулярите, които ще се подават през 2015 г. са напълно нови и в значително намален обем. Основните разлики в декларацията заПрочети повече: