Радосвета Коева НАП Близо 1800 автомобила са проверени в последните 3 дни в съвместна операция на НАП и структурите на МВР. Освен данъчните в операцията участват служители на икономическа и криминална полиция, експерти по разпознаване на манипулации върху рамите на автомобили и автопатрули на вътрешното министерство. Задачата на съвместните екипиПрочети повече:

Радосвета Коева НАП Физическите лица могат да декларират пред предприятието или самоосигуряващото се лице, което през четвъртото тримесечие на годината им изплаща доход от наем или от друга стопанска дейност, че желаят да им бъде удържан авансов данък. Това гласи промяна в Закона за данък върху доходите на физическите лицаПрочети повече:

Радосвета Коева НАП Образователният проект на НАП „Влез в час с данъците“ получи висока оценка при учредяването на Мрежа за фискално образование между ЕС и Латинска Америка в края на юли. На форума бяха представени практиките на държави от ЕС и Латинска Америка в планирането, провеждането и оценката на ефективносттаПрочети повече:

Радосвета Коева НАП Инспекторите на Националната агенция за приходите, които проверяват търговски обекти вече са облечени с дрехи, носещи означенията на НАП. Проверяващите носят сини блузи с надписи на български и английски и логото на приходната агенция (вижте снимки). Служителите на НАП от звеното за фискален контрол, което следи движениетоПрочети повече:

Радосвета Коева НАП Изцяло нова система за плащане на данъци и осигуровки по интернет работи от днес. Модернизираната платформа е директно свързана със справката за задълженията на фирмите и гражданите и позволява с няколко клика да бъдат платени всички задължения към държавата по интернет. Идентификацията на потребителите става с безплатнияПрочети повече:

Радосвета Коева НАП Всички които зареждат течни горива за собствени нужди от подвижни резервоари (мобилни автоцистерни, отговарящи на съответните изисквания) нямат задължение да монтират измервателни системи до 31 август, като и след този срок могат да продължат да зареждат собствените си превозни средства от мобилни резервоари без дистанционна връзка сПрочети повече:

С новата си Харта данъчните се ангажират законността и спазването на правилата да са водещи в работата им Радосвета Коева НАП Директорът на офиса на НАП в гр.Ловеч – Виктор Стойчев и Началникът на отдел „Услуги за клиенти“ – Иваничка Тошева подписаха новата Харта на клиента на НАП, с коетоПрочети повече:

Радосвета Коева НАП Безработните и самоосигуряващите се вече могат да подават по електронен път с персонален идентификационен код декларациите, свързани със задължителното им осигуряване – образец 5 и 7. Новата услуга е достъпна в Портала за е-услуги на НАП. ПИК се издава във всеки офис на НАП, като ползването муПрочети повече:

Радосвета Коева НАП Самоосигуряващите се[1] вече могат да подават декларацията при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която са регистрирани[2], по интернет с безплатния персонален идентификационен код на НАП. Декларацията се подава в 7-дневен срок от започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудовата дейност. С тазиПрочети повече:

Радосвета Коева НАП Малко над 5300 са регистрираните в офиса на НАП в гр. Ловеч самоосигуряващи се лица. До края на м. юли те трябва да подадат декларацията за дължими данъци за авансовия  данък върху доходите им през второ тримесечие на тази година / по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ иПрочети повече: