Павлин Иванов На редакционната поща днес получих становище на предприемачи от Ловеч, относно влизането в сила на спорната Наредба Н-18. Тя стана изключително сложна, има твърде много въпроси, схеми, варианти, възникват различни казуси по прилагането й. Промените в Наредба Н-18, по-известна като наредбата за касовите апарати, се оказаха сложна задачаПрочети повече:

Към 31.12.2019г. безработните достигат 5 559, а равнището на безработица е 10.0%. Сравнен с данните към 31.12.2018г., броят на безработните нараства с 299 души (5.7%), а равнището на безработица с 0.6 процентни пункта. Това съобщиха днес от Дирекция „Регионална служба по заетостта“-Ловеч. За 2019г. средногодишният брой на регистрираните безработни eПрочети повече:

Дейността на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище гр. Ловеч през  2019 г. е ориентирана към осъществяване на ефективен контрол относно спазване на законодателството в областта на труда, трудовата мобилност и държавната служба, съобщи днес МИТКО МИТЕВ, Директор на Дирекция „Инспекция по труда” Ловеч През 2019 г. инспекторите в ДПрочети повече:

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2018 година показват, че средногодишния брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч е 32 697 души, което представлява 1.4% от общо наетите в страната, съобщават от НСИ.  В сравнение сПрочети повече:

През периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. в ТП на НОИ – Ловеч са постъпили – 41 421 бр. документи и данни за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на малко дете и помощи, от тях за болнични листове –  39 221 бр. ЗаПрочети повече:

Павлин Иванов Уважаеми читатели, Както разбрахте от предходната публикация, утре ще има обществено обсъждане на Бюджета на Община Ловеч. За съжаление, никъде на сайта на администрацията няма нито един документ, чрез който гражданите, бизнеса, неправителствения сектор или медиите да видят какво точно ще се обсъжда. Инициаторът на обсъждането, би трябвалоПрочети повече:

На основание чл. 84 ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.29 ал.6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Ловеч, Кметът на Община Ловеч кани жителите на общината,Прочети повече:

Павлин Иванов От 17 декември 2019 до 17 януари 2020 г. всеки интересуващ се, може да направи оглед на вилата, собственост на „Спарки“. Собствеността на фирмата е обявена на търг от Частен съдебен изпълнител. Началната цена е 723 416 лв.. Имотът е с площ 11 150 кв.м., като в негоПрочети повече:

Радосвета Коева НАП Срокът за привеждане на дейността на търговците, използващи софтуер за управление на продажбите (СУПТО), с изискванията на Наредба Н-18 няма да бъде удължаван. Това стана ясно на среща между Националната агенция за приходите /НАП/ и Българска асоциация по информационни технологии /БАИТ/, на която присъстваха разработчици на софтуерПрочети повече:

Работещите жени в ЕС получават средно 16% по-малко на час от мъжете. Научете как се изчислява тази разлика в заплащането и какви са причините за нея. Разликата в заплащането е фактор за бедността сред жените в напреднала възраст Принципът „еднакво заплащане за еднаква работа“ е основополагащ за Европа и еПрочети повече: