Павлин Иванов Не, че локвите в Ловеч са ми слабост, но се чувствам леко дискомфортно всеки път, когато трябва да пресичам след дъжд евробулеварда до аптека „Маришки“ или вървя по тротоара към пазара по ул. „Каблешков“, или по улица … Едно и също – огромни локви! Леко притеснени пешеходци даПрочети повече:

ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2012 г.  И ПРОЕКТ  НА  БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2013 г.      Община Ловеч отправя покана за участие в общественото обсъждане на:      1.    Отчета за изпълнението на бюджета на Община Ловеч за 2012Прочети повече:

Еднопосочни улици, поставяне на повдигнати пешеходни пътеки пред училищата, определяне на броя и местата на таксиметровите стоянки и на автобусните спирки, съобщават от градската управа. Това са част от предложенията, направени на заседание днес на Общинската комисия по безопасност на движението в Ловеч. Тези предложения ще бъдат предоставени на екипа,Прочети повече:

Павлин Иванов „Тази планета има — или по-точно имаше един проблем: почти всички хора, живеещи на нея, през по-голямата част от живота си се чувстваха нещастни. Много бяха предложенията за решаването на този проблем, но повечето се отнасяха до движението на едни малки зелени късчета хартия. И това е многоПрочети повече:

Общинският съвет даде съгласие на първото си за годината заседание община Ловеч да кандидатства с 6 допълнителни обекта на интервенция към проектното предложение по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Зелена и достъпна градска среда“ на оперативна програма „Регионално развитие“, съобщават от пресцентъра на местния парламент. Всеки обект поПрочети повече:

Да се предприемат действия за развалянето на два приватизационни договора, сключени от община Ловеч, за обекти в селата Баховица и Горно Павликени реши на 21-ото си заседание на 29 януари общинския съвет. Това стана по предложение на председателя на Съвета за управление на Общинския фонд за приватизация, инвестиции и следприватизационенПрочети повече:

Да се закрие Домът за деца, лишени от родителска грижа „Параскева Нейкова“ и в Защитените пространства там да се разкрие Център за настаняване от семеен тип като държавно делегирана дейност. Това реши на заседанието си на 29 януари общинският съвет по предложение на кмета Минчо Казанджиев, съобщават от пресцентъра наПрочети повече:

Вчера в Областна администрация се проведе работно заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси. То бе председателствано от областния управител Ваня Събчева. В изпълнение на целите на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г., приета от НС с Решение от 1 мартПрочети повече:

Иво Райнов Често си мисля, че синдромът на гражданското безсилие е придобит за българското общество. Като вирус, който се е загнездил в душицата на нашите родители, че и на техните родители. Вирус, който се предава от поколение на поколение под формата на своеобразен  генетичен материал. Защото близо седем  десетилетия гражданскитеПрочети повече:

Данчо Заверджиев На 29.01.2013 г. се проведе Двадесет  и   първото заседание    на    Общински    съвет  –  Ловеч. Последна точка от дневния ред беше : „Процедура по допускане изработване на план-схема за подземна канална мрежа за полагане  на оптичен кабел и прилежащите към нея съоръжения в ж.к.”Здравец” по плана на гр. Ловеч,Прочети повече: