Иво Райнов Винаги съм мислел, че ловешката езикова гимназия има колежански изглед.  Обширен парк с множество самостоятелни сгради, обезпечаващи целия спектър от присъщи на едно училище образователни и социални услуги. Личи, че тук е била присадена ранната американска представа за колежански дух и организация. С врмето идеята  за пълноценен  колежПрочети повече:

Данчо Заверджиев Какво е интегриран план за градско възстановяване и развитие ? Без да обиждам никой от съгражданите си / за което се извинявам предварително / ,но едва ли и 1% от жителите на град Ловеч знаят какво означава това. Още по-малък е пък процента на гражданите , които знаятПрочети повече:

Две постоянни комисии на общинския съвет ще разгледат в понеделник на заседания информация, предоставена от кмета на община Ловеч Минчо Казанджиев, за състоянието и готовността на материално-техническата база на училищата, обслужващите звена, детските градини и обединените детски заведения за новата учебна 2012/2013 г. Те са комисията по бюджет и финансиПрочети повече:

Постоянните комисии на общинския съвет ще проведат заседанията си на 3 септември, понеделник. Според проекто-дневния ред комисиите по икономическа политика и евроинтеграция и по устройство на територията, комунални дейности и околна среда ще обсъдят кандидатстването за безвъзмездна финансова помощ по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивниПрочети повече:

Три зони за въздействие на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Ловеч ще трябва да определят общинските съветници. Предложение за това е направил кметът Минчо Казанджиев, ще го гледат преди заседанието на общинския съвет комисиите по правно-нормативни въпроси и по общинска собственост. Това съобщават от пресцентъра на ОбщинаПрочети повече:

Изграждането на 10 противопожарни депа в община Ловеч ще обсъдят съветниците в комисиите по икономическа политика и евроинтеграция и по устройство на територията, комунални дейности и околна среда на заседанията си в понеделник, съобщават от Общински съвет Ловеч. За да бъдат изградени депата, общинският съвет трябва да даде съгласие общинаПрочети повече:

Държавата отпуска по близо 500 лв на доброволец за обучение, екипировка и застраховка, както и средства при участия в спасителни акции Днес, 30 август, областният управител на Ловеч Ваня Събчева ръководи работна среща на тема „Създаване и използване на доброволните формирования за защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации”. ВПрочети повече:

На 29.08.2012 г. за времето от 08.30 часа до 17.00 ч., беше проведена реализация на оперативен сигнал в  колеж гр. Ловеч, за това, че през периода м. януари – м. февруари 2012 г., при условията на продължавано престъпление, длъжностно лице от ръководството на колежа, в кръга на службата си съставилоПрочети повече:

От ОДМВР Ловеч съобщават, че на 29.08.2012 г. за времето от 09.00 ч. до 14.00 ч. в гр. Ловеч съвместно сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР Ловеч и „ППД“ при РУП Ловеч проведе специализирана полицейска операция за установяване наличие на неправомерни деяния свързани с производство, транспортиране, съхранение и търговияПрочети повече:

Павлин Иванов Интересен казус се получи през последните няколко дни с минаването на град Ловеч на воден режим. Ще припомня накратко хронологията: „В и К“ Ловеч с нарочно писмо ПРЕДЛАГАТ на кмета Казанджиев да се въведе режим на водоползването (пълният текст ТУК). От своя страна градоначалника издава Заповед № 865Прочети повече: